SÜMPOOSION PERFORMANCE & TIME27.01.2007 12.00 Pärnu Endla teatri ÄRKLISAAL
lecture
[EN]


Björn Heile
Mauricio Kageli instrumentaalteater


Oma ettekandes teen katset läheneda Mauricio Kageli "instrumentaalteatrile" esituslikust seisukohast, s.t vaatemängu seisukohast, kus kõik akustilised ja visuaalsed komponendid toimivad ühtse aja ja ruumi dimensioonis. Ettekanne toob välja instrumentaalteatri dramaturgilised põhimõtted, abivahendiks sellised mõisted nagu kujundus, esitusviisid ja see, mida brasiilia teatripraktik Augusto Boal nimetab "metaxis", "täielikult ja samaaegselt kahte erinevasse, autonoomsesse maailma kuulumise seisund: need on reaalsuse mulje ja mulje reaalsus".

Kui neid teemasid on selgitatud Kageli varaste lugude põhjal, nagu Sonant.../1960 (1960), Sur scène (1961) ja Match (1964), siis teine osa käsitleb Kageli instrumentaalteatri peateost Staatstheater (1970). Epiloogis on veel kõne all esituspraktika küsimused.

Inglise keelest tõlkinud Maris Valk-Falk

Information:

Björn Heile
Dr. Björn Heile, University of Sussex

Eesti Arnold Schönbergi Ühing

British Council

schoenberg nongrata