PŠrnu NŸŸdismuusika PŠevad + In Graafika 2010

Parnu Days of Contemporary Music + Printmaking In 2010

www.schoenberg.ee, www.nongrata.ee

 

KAVA / SCHEDULE (PDF)

 

R/FR 22.01.2010

NŸŸdismuusika ja - tantsu oskuskeele seminar / Terminology of contemporary music and dance. PŠrnu Kunstnike Maja / Parnu Artist House

11.00 Maris Valk-Falk [1, 6, 7]: P›gus s›naloend viie s›na analŸŸsi p›hjal Ray Jackendoffi ja Fred Lerdahli artiklist "Muusikaline pŠdevus, mis see on ja millest see k›neleb?" / Short terminological index of five words come-at-able at the essay by Ray Jackendoff & Fred Lerdahl "The capacity for music: what is it, and what's special about it?"*

12.00  Gerhard Lock [1, 2, 7] & Kaspar Aus [2]: Kuidas s›nastada koreomuusikalisi ehk muusika- ja tantsuvahelisi seoseid / How to verbalize choreomusical (music and dance) relationships?

13.00 paus / break

14.00 Heili Einasto [2]: S›ltumatu tantsu uute nimetuste otsinguil / In search for new names of independent dance

15.00 Andrus Kallastu [7]. Arutelu / Discussion

19.00 festivali klubi / Festival club

 

* Cognition 100/2006: 33-72 (PDF).

 

SŸmpoosioni protokoll Vikipeedias:

Vikiprojekt NŸŸdismuusika oskuskeel/NŸŸdismuusika oskuskeele seminar jaanuar 2010

 

 

L/SA 23.01.2010

SŸmpoosion / Symposium SKOLASTIKA. Brian Ferneyhough. PŠrnu Kunstnike Maja / Parnu Artist House

11.00 Tiina Koivisto [4, 5]: Brian Ferneyhough muusikast ja esteetikast / On Brian Ferneyhough's music and aesthetics

12.00 MŠrt-Matis Lill [1, 3, 4,  7]: Muusika positsioonist keskaegses m›ttemaailmas / On the position of music in middle-age world of thinking

13.00 paus / break

15.00 Meelis Friedenthal [3]: Skolastika kui lugemise kunst / Scholasticism as art of reading

16.00 Marek Tamm [2]: Skolastiline m›tteviis (1220–1290) / Scholastical way of thinking

19.00 festivali klubi / Festival club

 

P/SU 24.01.2010

11.00 arutelu / discussion. Hotell Victoria kohvik / cafe

 

[1] Eesti Muusika- ja Theatriakadeemia / Estonian Academy of Music and Theatre

[2] Tallinna †likool / Tallinn University

[3] Tartu †likool / University of Tartu

[4] Sibeliuse Akadeemia / Sibelius Academy Helsinki

[5] Turu †likool / University of Turku

[6] Editsioon / publisher Scripta Musicalia Tallinn

[7] Eesti Arnold Schšnbergi †hing / Estonian Arnold Schoenberg Society

 

V›ib tulla muudatusi / changes possible.

 

Korraldajad / organizers:

Eesti Arnold Schšnbergi †hing / Estonian Arnold Schoenberg Society

www.schoenberg.ee

MŠrt-Matis Lill

Andrus Kallastu

Gerhard Lock

 

 

---------------------------------------

 

Meediakajastus:

22.01.2010: Uus Eesti: PŠrnus arutletakse skolastilise maailmapildi Ÿle nŸŸdismuusikas

22.01.2010: Klassikaraadio Kultuuriuudised

22.01.2010: ERR uudised