17.11.2006

Eesti Arnold Schönbergi Ühing ootab ettepanekuid koostööprojektide teostamiseks Pärnu Nüüdismuusika Päevadel 2008

Eesti Arnold Schönbergi Ühingu Pärnu Nüüdismuusika Päevad leiavad traditsiooniliselt aset jaanuari teisel poolel Pärnus. Loengud, kontserdid, etendused ja workshopid toimuvad erinevates saalides: Kontserdimajas, Endla teatris, Raekojas, Kunstide Majas, Uue Kunsti Muuseumis. Pärnu kohta leiab infot Pärnu linna kodulehel.

Koostööettepanekut tehes palun tutvuda Pärnu Nüüdismuusika Päevade 2008 raamkontseptsiooniga. Ettepaneku vormistamiseks palun kasutada Eesti Arnold Schönbergi Ühingu koostööprojektide ankeeti ning saata täidetud ankeet koos lisadega elektrooniliselt aadressil schoenberg@schoenberg.ee hiljemalt 15.jaanuariks 2007.

Märt-Matis Lill, kunstiline juht
Andrus Kallastu, peakorraldaja


© EASchÜ 2005
© Scripta Musicalia 2005