Nüüdismuusika oskuskeele projektilehe all on avatud uus leht eestikeelsete nüüdismuusika terminite loomiseks. Igaüks võib teha ettepaneku nüüdismuusika temini kehtestamiseks ning osaleda arutelul. Nüüdismuusika termini kehtestab Eesti Arnold Schönbergi Ühingu juures tegutsev Nüüdismuusika oskuskeele komisjon, mis teeb Eesti Keele Instituudi keelekorraldusosakonna kaudu ettepaneku kehtestada termin eesti kirjakeele normina. Praegu on avatud arutelud Perfoomens, Laiv ja Feid.


© EASchÜ 2005
© Scripta Musicalia 2005