Avaleht 
Uudised 
Tegevus 
Pärnu Nüüdismuusika Päevad
Tartu Uue Muusika Pidustused
Eesti Noorte Heliloojate Festival
Arnold Schönbergi Päev
Nüüdismuusika oskuskeele komisjon
Schoenberg Residence
Eesti nüüdismuusikaelu ideepank
Eksperimentaalsete muusikainstrumentide projekt
Muusika kompositsiooniõpetus
Töötoad
Ekspeditsioonid
Tähtpäevad
Organisatsioon 
Publikatsioonid 
Arhiiv 
Viited 
Kontakt 
Intranet 
In memoriam 


© EASchÜ 2005
© Scripta Musicalia 2005
Heliloomingu töötuba interpreetidele
Eesti Arnold Schönbergi Ühing
Pärnu Nüüdismuusika Päevad 2016


Heliloomingu töötuba interpreetidele
9.-15.1.2016. Pärnu Vanalinna Põhikool


KONTSEPTSIOON
Interpreetidele suunatud heliloomingu töötoa kitsam eesmärk on võimaldada klassikalise muusikahariduse saanud tippinterpreetidel heita läbi praktilise kogemuse pilk nö muusika taha. Eriti uue muusika esitamisel võib interpreedi jaoks kujuneda keeruliseks helilooja poolt partituuris fikseeritud struktuursete parameetrite tuvastamine, st interpreet ei pruugi saada aru, mida on helilooja tegelikult partituuri kirja pannud ning milline peaks olema kirjapandust tulenev adekvaatne interpretatsioon.

Projekti laiemad eesmärgid on
a) ’helilooja <–> interpreet’ vastastikuses mõjus heliloomingu paradigmade muutmine, uuest muusikast huvituvate inimeste ringi laiendamine ning eksperimentaalne muusikaline tegevus;
b) kollektiivse heliloomingulise mõtlemise edendamine: projekt edendab kompositsiooniõpetuse vahenditega arusaama ühisest, st nii helilooja-helilooja kui ka helilooja-interpreet koostöös sündivast heliloomingust;
c) helilooming ja kool: 1. projekt edendab heliloomingu alaste uute teadmiste jõudmist interpreetide õpilasteni ning selle kaudu mõjutab interpretatsiooni arengut; 2. heliloomingu töötuba on avatud kõigile huvilistele: töötoa raames toimuvad demonstratsioonid Pärnu koolide õpilastele

OSALEJAD
Andrus Kallastu (juhendaja ja produtsent)
Leonora Palu (flööt)
Indrek Palu (viiul)
Aare Tammesalu (tšello)
Kristi Mühling (kannel)
Jorma Toots (klaver)

AJAKAVA
L 9.1.2016. Pärnu Vanalinna Põhikool
15.00 1. ülesanne: teos oma pillile
P 10.1.2016. Pärnu Vanalinna Põhikool
10.00-13.00 kompositsioonimeetodite seminar
15.00 2. ülesanne: teos väiksemale ansamblile
E 11.1.2016. Pärnu Vanalinna Põhikool
10.00-13.00 kompositsioonimeetodite seminar
15.00 3. ülesanne: kollektiivne teos
T 12.1.2016. Pärnu Vanalinna Põhikool
10.00-13.00 kompositsioonimeetodite seminar
15.00 1. proov
K 13.1.2016. Pärnu Vanalinna Põhikool
10.00-13.00 kompositsioonimeetodite seminar
15.00 2. proov
N 14.1.2016. Pärnu Vanalinna Põhikool
10.00-13.00 kompositsioonimeetodite seminar
15.00 peaproov
R 15.1.2016. Pärnu Vanalinna Põhikool
10.00 individuaalsed proovid
19.00 töötoa lõppkontsert