Avaleht 
Uudised 
Tegevus 
Pärnu Nüüdismuusika Päevad
Tartu Uue Muusika Pidustused
Eesti Noorte Heliloojate Festival
Arnold Schönbergi Päev
Nüüdismuusika oskuskeele komisjon
Schoenberg Residence
Eesti nüüdismuusikaelu ideepank
Eksperimentaalsete muusikainstrumentide projekt
Muusika kompositsiooniõpetus
Töötoad
Ekspeditsioonid
Tähtpäevad
Organisatsioon 
Publikatsioonid 
Arhiiv 
Viited 
Kontakt 
Intranet 
In memoriam 


© EASchÜ 2005
© Scripta Musicalia 2005
Benini rütmide töötuba 2022

Eesti Arnold Schönbergi Ühing | Estonian Arnold Schoenberg Society
Benini rütmide töötuba | Rhythms of Benin Workshop
20.8-30.10.2022

Kirjeldus
Benini muusika rütmide maailm ehitub lääne muusika rütmimaailmast erinevatel lähtealustel. Benini rütmide aluseks on lühim vältus, mida teatud moel pikendades saadakse erinevaid rütmimooduseid. Neid erinevaid rütmimooduseid isorütmiliselt kombineerides tekivad nõtkelt pulseerivad polümeetrilised kõlaväljad, mis on tihedas seoses polümeetrilise tantsulise liikumisega.

Kahekuulise residentuuri ja töötoa raames on eesti heliloojatel, interpreetidel, muusikateadlastel ja aafrika kultuuri uurijatel võimalus noore benini helilooja Steve Abeni juhendamisel süveneda Benini traditsioonilise (klassikalise) muusika põnevasse rütmimaailma ning tutvuda Aafrika muusika lähiajalooga.

Benini rütmide töötoa eesmärk on nii praktikas kui ka teoorias tutvuda benini traditsioonilise (klassikalise) muusika rütmistruktuuriga, mida võiks iseloomustada sõnad "modaalrütmika", "polürütmika" ja "polümeetrika".

Aafrika muusika ajaloo loengutes keskendub Steve Abeni viimase 70 aasta Aafrika muusikale, mida Beninis nimetatakse "modernseks".

Ajakava
Steve Abeni loominguline residentuur
20.8.-30.10.2022 Schoenberg Residence. Steve Abeni loominguline residentuur ja töötoad
Helilooming, loengud Aafrika muusika ajaloost, Benini rütmide transkribeerimine, koostöö eesti ja soome muusikutega.

Benini rütmide töötuba
23.-28.8.2022 Pärnu
Ettevalmistavad tegevused | Preparatory activities:
- olemasolevate salvestiste analüüs | analysis of existing recordings
- koostöö Eesti ja Soome muusikutega | cooperation with Estonian and Finnish musicians

2.-3.9.2022 Pärnu
Töötuba | Workshop: Benini rütmide töötuba | Rhythms of Benin Workshop
Aeg | Time: 2.-3.9.2022
Koht | Place: Pärnu Keskraamatukogu (Akadeemia 3)
Juhendaja | Instructor: Steve Abeni (composer, Benin)
Töökeel | Working language: inglise keel | English
Hind | Price: tasuta | free

AJAKAVA | SCHEDULE
R | FR 2.9.2022
10-13 sümpoosion. Pärnu Keskraamatukogu (Akadeemia 3)
- Steve Abeni. Benini traditsioonilise muusika pillid, rütmid ja filosoofia
- Hans-Gunter Lock. Benini tradistioonilise muusika transkribeerimine lääne muusika noodikirja
15-19 töötuba. Pärnu Keskraamatukogu (Akadeemia 3)

L | SA 3.9.2022
10-17 töötuba. Pärnu Keskraamatukogu (Akadeemia 3)
18 kontsert. Pärnu Keskraamatukogu (Akadeemia 3). Töötoa lõppkontsert
20 klubi. Luuleraadio (Pärnu Loovlinnak, Suur-Jõe 12). Benini kultuuri õhtu
- Heikki Kastemaa. Ten pictures about history of Dahomey/Benin, lühiülevaade Benini ajaloost
- Lääne-Aafrika muusika lainetel
Korraldaja | Organizer: Eesti Arnold Schönbergi Ühing | Estonian Arnold Schoenberg Society
Koostöös | In collaboration: Pärnu Muusikakool, Pärnu Djembeklubi, Luuleraadio, Pärnu linn, Kultuurkapital


Planeerimisleht | Planning page: https://parnu.fandom.com/et/wiki/Benini_r%C3%BCtmide_residentuur_ja_t%C3%B6%C3%B6tuba/Benini_r%C3%BCtmide_residentuur_ja_t%C3%B6%C3%B6tuba_2022