Avaleht 
Uudised 
Tegevus 
P�rnu N��dismuusika P�evad
Tartu Uue Muusika Pidustused
Eesti Noorte Heliloojate Festival
Arnold Sch�nbergi P�ev
N��dismuusika oskuskeele komisjon
Schoenberg Residence
Eesti n��dismuusikaelu ideepank
Eksperimentaalsete muusikainstrumentide projekt
Muusika kompositsiooni�petus
T��toad
Organisatsioon 
Publikatsioonid 
Arhiiv 
Viited 
Kontakt 
Intranet 
In memoriam 


© EASch 2005
© Scripta Musicalia 2005
Muusika kompositsiooni�petus

Muusika kompositsioonipetus

Muusika kompositsioonipetuse ppevahendi ja ppekava vljattamine toimub vikissteemis veebilehel MUUSIKA KOMPOSITSIOONIPETUS

Eksperimentaalsete muusikainstrumentide projekti planeerimine toimub vikissteemis veebilehel EKSPERIMENTAALSETE MUUSIKAINSTRUMENTIDE PROJEKT

Europrojektis QuerKlang goes Europe (QUEU) lvad kaasa Berliini (Saksamaa), Linzi (Austria), Leuveni (Belgia) ja Prnu Koidula Gmnaasiumi (Eesti) pilased. Europrojekti juhib produtsent Kerstin Wiehe, kes on koos oma meeskonnaga projekti Berliinis lbi viinud le kmne aasta.

Eesti Arnold Schnbergi hingu poolt juhitava Eesti allprojekti planeerimine toimub vikissteemis veebilehel QUERKLANG EESTI


Kirjeldus
pilased veedavad koolis le 20 000 tunni. Siiski seisab meie koolissteeem silmitsi sisemise vastuoluga: kuidas kaitsta kollektiivis inimese individuaalsust? Rahaline kokkuhoid, tihti lerahvastatud klassid vi vananenud petusmeetodid prsivad individuaalseid lhenemisi. Kool vajab positiivse eneseabi programmi.

Eesmrgid
1. arendada kooli sotsiaalse ppimise kohana ja anda nii lastele kui ka noortele tiskasvanutele lbi eksperimentaalse muusikaloomingu teadmisi oma sotsiaalsest vimekusest ja tegevusest. Iseseisva t kaudu pivad lapsed enda asjade eest vastutama, saades nii olulisi kogemusi hilisemaks eluks. Harjudes vahetu ja praktilise tagasisidega oma muusikaloomingule, pivad nad ka ise teiste loodud asju hindama;
2. QuerKlang ei ole ppekeskkond ainult lastele. Selle projekti raames pivad ka petajad, muutes oma petuse sisu. Ttades koos heliloojatega, kes on harjunud erinevate meeskonnat ja tprotsessi korraldamise vormidega, on petajatel vimalus uurida ja kasutusele vtta uusi lhenemisi nii muusikale, selle loomisele kui ka interpreteerimisele. Loov modelleerimine, sisu arendamine, protsessile orienteeritus tulemusele orienteerituse asemel on muusika kollektiivse komponeerimisprotsessi phimtted, mis vivad oluliselt erineda koolissteemile tpilisest eeskirjade, hierarhia ja autoktraatliku struktuuri kesksest lhenemisest. Erinev lhenemine vib tuua esile uut snergiat vi aidata kinnistada mtteviise, mis aitavad pilastel arendada oma isiksust, sotsiaalseid vimeid, esteetilist mistmist ja teadmisi;
3. heliloojate td viks projekti raames vrrelda kunstilise konsultandi ja juhendaja tga. Koosts petajatega suureneb kigi projektis osalejate teadlikkus ndismuusikast ning selle komponeerimise ja praktiseerimise vimalustest. Tekib loov ja avatud dialoog. Teisalt ka heliloojatele annab projekt vimaluse jagada oma kogemusi noorte huviliste uudishimuliku ringiga.

Sihid
1. juurutada muusika kompositsioonipetus osaks ldhariduskooli muusikapetusest (sealhulgas muusika kompositsioonipetuse ppevahendi (pik + tvihikud) koostamine ldhariduskoolidele). Eesmrk phineb Kunstiainete riikliku ppekava punktile 2.1.1: "Phikooli muusikapetusega taotletakse, et pilane 3) mtleb ja tegutseb loovalt ning vljendab end loominguliselt muusikaliste tegevuste kaudu; 4) kasutab muusikalistes tegevustes omandatud muusikalise kirjaoskuse phialuseid" (Vabariigi Valitsuse 06.01.2011. a mruse nr 1 Phikooli riiklik ppekava lisa 6). Muusika kompositsioonipetuse ppevahendi ja ppekava vljattamine toimub vikissteemis veebilehel MUUSIKA KOMPOSITSIOONIPETUS;
2. tutvustada Euroopas Eesti Kunstiakadeemia ja Eesti Arnold Schnbergi hingu koosts toimunud eksperimentaalsete muusikainstrumentide projekti kui nidet kompositsioonipetusest tiskasvanud mittemuusikutele. Eksperimentaalsete muusikainstrumentide projekti planeerimine toimub vikissteemis veebilehel EKSPERIMENTAALSETE MUUSIKAINSTRUMENTIDE PROJEKT;

Sihtrhmad
1. Phikoolitasemel Prnu Vanalinna Phikooli pilased, gmnaasiumitasemel Prnu Koidula Gmnaasiumi pilased;
2. Eesti koolide, sealhulgas ldhariduskoolide, muusikapetajad;
3. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ja teiste muusikappeasutuste kompositsiooni- ja muusikapedagoogika erialade pilased ja petajad.
4. Tallinna likooli BFM-i ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikapetaja MA hisppekava lipilased: tulevased muusikapetajad.

Tulemused
1. muusika kompositsioonipetusest saab Eesti ldhariduskooli muusikapetuse loomulik koostisosa;
2. ldhariduskooli pilaste muusika ppimise motivatsiooni paranemine.

Ajakava
Ajakava planeerimine toimub planeerimislehel vikissteemis veebilehel QUERKLANG EESTI