1988 Kaasaja muusika päevad Pärnus
Igor Stravinski (1882-1971)
Jaanuar, 1988, Pärnu Lastemuusikakooli saal

Loeng:
Mart Jaanson, Igor Stravinski

Kontserdid:
Igor Stravinski, Klaverikontsert (1924), Sonaat kahele klaverile (1943), Lastepalad 3-le käele klaveril, Seente sõda (1904). Esitajad Andrus Kallastu (laul, klaver), Maimu Parts (klaver), Eve-Riina Rannik (klaver).© EASchÜ 2005
© Scripta Musicalia 2005