Avaleht 
Uudised 
Tegevus 
Organisatsioon 
Publikatsioonid 
Arhiiv 
Pärnu Nüüdismuusika Päevad
Tartu Uue Muusika Pidustused
Eesti Noorte Heliloojate Festival
Arnold Schönbergi Päev
Fotoarhiiv
Viited 
Kontakt 
Intranet 
In memoriam 


© EASchÜ 2005
© Scripta Musicalia 2005
PNP 2019
Pärnu Nüüdismuusika Päevad 2019 | Pärnu Contemporary Music Days 2019
KOMPOSITSIOONIMUDELID 2 | COMPOSITION MODELS 2
Muusikamatemaatika | Mathematics of Music
5.-13.1.2019


Pärnu Nüüdismuusika Päevade 2019 töötubades ja sümpoosionil käsitletakse muusikalise struktuuri matemaatilist modelleerimist kolmest küljest:
   - heliallikas ja matemaatika, mille puhul tegeldakse muusikainstrumendi ja muusikalise ruumi akustika füüsikalise ja matemaatilise modelleerimisega;
   - heli ja matemaatika, mille puhul tegeldakse heli matemaatilise modelleerimisega, sealhulgas spektraalanalüüsi, helisünteesi, heliridade, häälestuse ja heli psühhoakustikaga;
   - heliteos, heliloomingu protsess ja matemaatika, mille puhul uuritakse nii heliteose kui ka heliloomingu protsessi nii kompositsiooni- kui ka analüüsimudelite matemaatilist olemust.


Ajakava | Program

Laupäev | Saturday 5.1.2019 - Neljapäev | Thursday 10.1.2019
Valdkondadevaheline muusikalise kompositsiooni töötuba 2019. Pärnu Koidula Gümnaasium (Metsa 21, Pärnu)
   sealhulgas Simone Beneventi matemaatiliste rütmide töötuba

Avatud töötuba
   E 7.1.2019 kell 15.40 Itaalia helilooja ja matemaatik Giovanni Albini räägib muusika ja matemaatika seostamise ajaloost (inglise keeles)

Reede | Friday 11.1.2019
Sümpoosion | Symposium. Pärnu Keskraamatukogu | Pärnu Central Library (Akadeemia 3, Pärnu). Muusikaline struktuur ja matemaatika | Musical Structure and Mathematics
15.00-18.00 seminar | seminar. Ajurünnak | Brainstorming. Muusikamatemaatika käsiraamat
   Hans-Gunter Lock. Ülevaade olemasolevatest muusikamatemaatikat käsitlevatest materjalidest
   + arutelu | discussion
19.00 kontsert | concert. Kultuuriklubi Tempel | Culture Club Tempel (Akadeemia 7, Pärnu). Tom Johnson NINE BELLS. Simone Beneventi (löökpillid, Itaalia)
   + arutelu | discussion

Laupäev | Saturday 12.1.2019
Sümpoosion | Symposium. Pärnu Keskraamatukogu | Pärnu Central Library (Akadeemia 3, Pärnu). Muusikaline struktuur ja matemaatika | Musical Structure and Mathematics
10.00-13.00 sessioon | session 1. Peaettekanded | Keynote-Lectures
   10.00 Giovanni Albini. Constraints and wonder for a mathematically informed aesthetic theory of music composition
   11.00 Ilkka Kosunen. Practical Approaches for Symbiotic Composing
   12.00 Paul Beaudoin. Sounding Geometry - Uncovering the First Movement of the Gyorgy Ligeti's Concerto for Violoncello und Orchestre
13.00 lõuna | lunch
15.00-18.00 sessioon | session 2. Ettekanded ja arutelu | Papers and discussion
   15.00 Hans-Gunter Lock. Heliklasside hulgateooria mikrotonaalsetele helisüsteemidele
   16.00 Andrus Kallastu. Muusikalise objekti parameetrilise mudeli matemaatiline representatsioon. Sissevaade Joseph Schillingeri regulaarsuse ja koordinatsiooni teooriasse
17.00-17.30 arutelu | discussion
19.00 performance. Pärnu Koidula Gümnaasium (Metsa 21, Pärnu)
   + arutelu | discussion

Pühapäev | Sunday 13.1.2019
11.00 arutelu | discussion. Hotell Victoria (Kuninga 25, Pärnu)

Pärnu Nüüdismuusika Päevade 2019 planeerimisleht Pärnu vikis