Pärnu Nüüdismuusika Päevad 2021 | Pärnu Contemporary Music Days 2021
KOMPOSITSIOONIMUDELID 4 | COMPOSITION MODELS 4
Mikrotonaalsus | Microtonality
23.-31.1.2021


Pärnu Nüüdismuusika Päevade 2021 planeerimisleht Pärnu vikis© EASchÜ 2005
© Scripta Musicalia 2005