Pärnu Nüüdismuusika Päevad 2022 | Pärnu Contemporary Music Days 2022
KOMPOSITSIOONIMUDELID 5 | COMPOSITION MODELS 5
Mikrotonaalsus 2 | Microtonality 2
22.-30.1.2022


https://meet.jit.si/PNP2022
Pärnu Nüüdismuusika Päevade 2022 planeerimisleht Pärnu vikis© EASchÜ 2005
© Scripta Musicalia 2005