Avaleht 
Uudised 
Tegevus 
Organisatsioon 
Publikatsioonid 
Arhiiv 
  Pärnu Nüüdismuusika Päevad
  Tartu Uue Muusika Pidustused
  Eesti Noorte Heliloojate Festival
  Arnold Schönbergi Päev
  Fotoarhiiv
Viited 
Kontakt 
Intranet 
In memoriam 


© EASchÜ 2005
© Scripta Musicalia 2005


Pärnu Nüüdismuusika Päevad 2018 | Pärnu Contemporary Music Days 2018
KOMPOSITSIOONIMUDELID 1 | COMPOSITION MODELS 1
Kompositsioon kui kogemus | Composition as experience
6.-14.1.2018Muusikaanalüüsi põhifookus on tavaliselt teosel kui komponeerimise kindlapiirilisel väljundil. Teos on analüüsija jaoks eelkõige valmis ja seetõttu ajatu objekt. Kui ka analüütiline positsioon vaadeldava teose suhtes teiseneb, eeldatakse ikkagi, et teos ise jääb põhimõtteliselt samaks. Muusikaanalüüsi võib mõista ka kui teose tekkele järgnevat ehk objektijärgset vaatlust.

Kuigi muusikaanalüüs võib anda teose kohta väärtuslikku informatsiooni, jääb see mingis mõttes ikkagi poolikuks, sest kipub ignoreerima aspekte, mis teosele selle lõpliku kuju andsid.

Muusikaanalüüsi lünki on proovinud täita kompositsiooniteooriad, mis erinevalt analüüsiteooriatest mitte niivõrd ei kirjelda teost, kuivõrd teatavat parameetrilist konfiguratsiooni, mis teose kui sellise tekkimise üldse võimalikuks teeb. Kompositsiooniteooriate eesmärgiks on sageli ka teose loomeprotsessi modelleerimine.


KAVA
Laupäev | Saturday 6.1.2018 - Neljapäev | Thursday 11.1.2018
Valdkondadevaheline muusikalise kompositsiooni töötuba 2018. AUDIOSALVESTIS

Reede | Friday 12.1.2018
Sümpoosion | Symposium. Pärnu Keskraamatukogu | Pärnu Central Library (Akadeemia 3, Pärnu). Kompositsioon kui kogemus
10.00-13.00 seminar | seminar. Muusika kompositsiooniõpetuse õppevahend gümnaasiumile I AUDIOSALVESTIS
15.00-18.00 töötuba | seminar. Muusika kompositsiooniõpetuse õppevahend gümnaasiumile II AUDIOSALVESTIS
   Valdkondadevaheline muusikalise kompositsiooni töötoa 2018 arutelu AUDIOSALVESTIS
19.00 klubi | club. Kultuuriklubi Tempel | Culture Club Tempel (Akadeemia 7, Pärnu). PNP 2018 klubi AUDIOSALVESTIS
+ arutelu | discussion

Laupäev | Saturday 13.1.2018
Sümpoosion | Symposium. Pärnu Keskraamatukogu | Pärnu Central Library (Akadeemia 3, Pärnu). Kompositsioon kui kogemus
10.00-13.00 sessioon | session 1. Peaettekanded | Keynote-Lectures
   10.00 Kerri Kotta. Muusika analüüsimudelid AUDIOSALVESTIS
   11.00 Ilkka Kosunen. Symbiotic Composing (man-machine symbiosis for learning a compositional model using biofeedback and machine learning) AUDIOSALVESTIS
   12.00 Giovanni Albini. Graph Theory: a Tool for Composers. Introduction to the theoretical framework of the discipline, how it works and why it could be used as an interesting mathematical tool in composition. Also some historica examples will be given. AUDIOSALVESTIS
15.00-18.00 sessioon | session 2. Ettekanded ja arutelu | Papers and discussion
   15.00 Gerhard Lock: Mudeldamise printsiibid teaduses ja muusikas AUDIOSALVESTIS
   15.30 Andrus Kallastu. Muusikalise objekti parameetriline mudel AUDIOSALVESTIS
   16.00 Roomet Jakapi. Ammuelanud filosoofi vaadete rekonstrueerimise mudelid AUDIOSALVESTIS
16.30-18.00 arutelu | discussion AUDIOSALVESTIS
18.15 buss | bus. Pärnu - Massiaru väljub Pärnu Keskraamatukogu parklast ja naaseb pärast performance'i Pärnusse. Bussile registreerimiseks palun saata meil aadressil schoenberg@schoenberg.ee
19.00 performance. Loomeresidents MASSIA (endine Massiaru kool) VIDEOSALVESTIS

Pühapäev | Sunday 14.1.2018
11.00 arutelu | discussion. Hotell Victoria (Kuninga 25, Pärnu) AUDIOSALVESTIS

Pärnu Nüüdismuusika Päevade 2018 planeerimisleht Pärnu vikis