Avaleht 
Uudised 
Tegevus 
Organisatsioon 
Publikatsioonid 
Arhiiv 
  Pärnu Nüüdismuusika Päevad
  Tartu Uue Muusika Pidustused
  Eesti Noorte Heliloojate Festival
  Arnold Schönbergi Päev
  Fotoarhiiv
Viited 
Kontakt 
Intranet 
In memoriam 


© EASchÜ 2005
© Scripta Musicalia 2005


Pärnu Nüüdismuusika Päevad 2019 | Pärnu Contemporary Music Days 2019
KOMPOSITSIOONIMUDELID 2 | COMPOSITION MODELS 2
Muusikamatemaatika | Mathematics of Music
5.-13.1.2019


Pärnu Nüüdismuusika Päevade 2019 töötubades ja sümpoosionil käsitletakse muusikalise struktuuri matemaatilist modelleerimist kolmest küljest:
   - heliallikas ja matemaatika, mille puhul tegeldakse muusikainstrumendi ja muusikalise ruumi akustika füüsikalise ja matemaatilise modelleerimisega;
   - heli ja matemaatika, mille puhul tegeldakse heli matemaatilise modelleerimisega, sealhulgas spektraalanalüüsi, helisünteesi, heliridade, häälestuse ja heli psühhoakustikaga;
   - heliteos, heliloomingu protsess ja matemaatika, mille puhul uuritakse nii heliteose kui ka heliloomingu protsessi nii kompositsiooni- kui ka analüüsimudelite matemaatilist olemust.


Ajakava | Program

Laupäev | Saturday 5.1.2019 - Neljapäev | Thursday 10.1.2019
Valdkondadevaheline muusikalise kompositsiooni töötuba 2019. Pärnu Koidula Gümnaasium (Metsa 21, Pärnu)
   sealhulgas Simone Beneventi matemaatiliste rütmide töötuba

Avatud töötuba E 7.1.2019 kell
   Kerri Kotta ja Jaan Malin vormist Beethoveni muusika Malini luule näitel VIDEO
   Simone Beneventi Tom Johnsoni teosest NINE BELLS VIDEO
   Giovanni Albini muusika ja matemaatika seostamise ajaloost VIDEO

Reede | Friday 11.1.2019
Sümpoosion | Symposium. Pärnu Keskraamatukogu | Pärnu Central Library (Akadeemia 3, Pärnu). Muusikaline struktuur ja matemaatika | Musical Structure and Mathematics
15.00-18.00 seminar | seminar. Ajurünnak | Brainstorming. Muusikamatemaatika käsiraamat
   Hans-Gunter Lock. Ülevaade olemasolevatest muusikamatemaatikat käsitlevatest materjalidest
   + arutelu | discussion VIDEO
19.00 kontsert | concert. Kultuuriklubi Tempel | Culture Club Tempel (Akadeemia 7, Pärnu). Tom Johnson NINE BELLS. Simone Beneventi (löökpillid, Itaalia) VIDEO
   + arutelu | discussion VIDEO

Laupäev | Saturday 12.1.2019
Sümpoosion | Symposium. Pärnu Keskraamatukogu | Pärnu Central Library (Akadeemia 3, Pärnu). Muusikaline struktuur ja matemaatika | Musical Structure and Mathematics
10.00-13.00 sessioon | session 1. Peaettekanded | Keynote-Lectures
   10.00 Giovanni Albini. Constraints and wonder for a mathematically informed aesthetic theory of music composition VIDEO
   11.00 Ilkka Kosunen. Practical Approaches for Symbiotic Composing VIDEO
   12.00 Paul Beaudoin. Sounding Geometry - Uncovering the First Movement of the Gyorgy Ligeti's Concerto for Violoncello und Orchestre VIDEO
13.00 lõuna | lunch
15.00-18.00 sessioon | session 2. Ettekanded ja arutelu | Papers and discussion
   15.00 Hans-Gunter Lock. Heliklasside hulgateooria mikrotonaalsetele helisüsteemidele VIDEO
   16.00 Andrus Kallastu. Muusikalise objekti parameetrilise mudeli matemaatiline representatsioon. Sissevaade Joseph Schillingeri regulaarsuse ja koordinatsiooni teooriasse VIDEO
17.00-17.30 arutelu | discussion VIDEO
19.00 performance. Pärnu Koidula Gümnaasium (Metsa 21, Pärnu) VIDEO
   + arutelu | discussion VIDEO

Pühapäev | Sunday 13.1.2019
11.00 arutelu | discussion. Hotell Victoria (Kuninga 25, Pärnu) AUDIO

Pärnu Nüüdismuusika Päevade 2019 planeerimisleht Pärnu vikis