Avaleht 
Uudised 
Tegevus 
Organisatsioon 
Publikatsioonid 
Arhiiv 
  Pärnu Nüüdismuusika Päevad
  Tartu Uue Muusika Pidustused
  Eesti Noorte Heliloojate Festival
  Arnold Schönbergi Päev
  Fotoarhiiv
Viited 
Kontakt 
Intranet 
In memoriam 


© EASchÜ 2005
© Scripta Musicalia 2005


Pärnu Nüüdismuusika Päevad 2020 | Pärnu Contemporary Music Days 2020
KOMPOSITSIOONIMUDELID 3 | COMPOSITION MODELS 3
Viga süsteemis| Error in the System
18.-26.1.2020


Eesti Arnold Schönbergi Ühingu Pärnu Nüüdismuusika Päevade 2020 teemaks on KOMPOSITSIOONIMUDELID 3. Viga süsteemis. Kavas on sümpoosion, kontserdid, töötoad, näitused, esitlused, teoste ühiskuulamised ja -vaatamised. Toimub valdkondadevaheline muusikalise kompositsiooni töötuba, mille raames toimub mäng SUUR VAIKUS. Ludus finalis. Toimub seminar muusika kompositsiooniõpetuse õppevahendi koostamiseks, kus tähelepanu all on muusikamatemaatika käsiraamatu ning põhikoolile suunatud muusika kompositsiooniõpetuse väljatöötamine. Nüüdismuusika oskuskeele projekti raames jätkatakse vikipeediapõhise nüüdismuusika oskuskeele käsiraamatu koostamist.

Pärnu Nüüdismuusika Päevade 2020 töötubades ja sümpoosionil tegeldakse muusika kui süsteemi uurimisega.

Mõisteid: süsteem, süsteemiteooria, kaos, kaoseteooria, bifurkatsioon, mäng, mänguteooria, evolutsioon.


Ajakava | Program

Laupäev | Saturday 18.1.2020 - Pühapäev | Sunday 26.1.2020
Valdkondadevaheline muusikalise kompositsiooni töötuba 2020. Pärnu Koidula Gümnaasium (Metsa 21, Pärnu). Töötoa raames valmistatakse ette mäng SUUR VAIKUS. Ludus finalis. LIITU MÄNGUGA!
   Esmaspäev | Monday 20.1.2020 kell 12.10-12.55 loeng | lecture. Pärnu Koidula Gümnaasium, klass 224. Hans-Gunter Lock. Max/MSP kiirülevaade. VIDEO
   Teisipäev | Tuesday 21.1.2020 kell 11.05-11.50 loeng | lecture. Pärnu Koidula Gümnaasium, klass 224. Tarmo Johannes. SUUR VAIKUS. Ludus finalis. Rakenduse tutvustus ja test. VIDEO

Neljapäev | Thursday 23.1.2020
16:00 Pärnu raekoda | Pärnu Town hall. FotoFest 2020 näituste avamisralli | FotoFest 2020 exhibition opening rally
18.45 Näitus | Exhibition. Pärnu Linnagalerii | Pärnu City Gallery. Veaesteetika | The Aesthetic of Error. Osa näituseprojektist | Part of the exhibition project Fofest 2020. Kuraator | Curated by Paul Beaudoin, PhD VIDEO

Reede | Friday 24.1.2020
Sümpoosion | Symposium. Pärnu Muuseum | Pärnu Museum (Aida 3, Pärnu). Viga süsteemis | Error in the System
15.00-18.00 seminar | seminar. Muusika kompositsiooniõpetuse õppevahendi koostamine, sealhulgas
   1. Mida peaks inimesele muusikast õpetama? Arutelu muusikaõpetuse eesmärkide ja sisu üle praegu kehtivas riiklikus muusika õppekavas. Üldhariduskooli muusikaõpetajad kurdavad tihti ajapuuduse üle. Samas on nende õpetust jälgides võimalik täheldada, et tihti keskendutakse tunnis üksikutele pisiasjadele, näiteks seikadele heliloojate elulugudest, mingitele üksikteostele vms, mis ei ole tegelikult keskne info muusikast. Arutelu käigus püüti otsida vastust, mis siis ikkagi oleks see keskne info, milleta teadmine muusikast ei ole võimalik. VIDEO
   2. Muusikamatemaatika käsiraamat. Muusikaliste struktuuride matemaatiline kirjaldamine, mis näiteks üldhariduskoolis liituks muusika ja reaalainete lõimimise teemaga ning muusikaõppeasutustes võiks kujuneda teatud standardiks muusika "sisemusest" rääkimisel. VIDEO
   3. Digitaalsete õppevahendite kasutajasõbralikkus, nende sobitamine erinevatele haridustasemetele. VIDEO

19.00 disko | disco. Kultuuriklubi Tempel. William Basinski: The Disintegration Loops 1.1 (official documentary performance). Kommenteerib | Introduced by Paul Beaudoin. TASUTA
   + arutelu | discussion

Laupäev | Saturday 25.1.2020
Sümpoosion | Symposium. Pärnu Muuseum | Pärnu Museum (Aida 3, Pärnu). Viga süsteemis | Error in the System
10.00-13.00 sessioon | session 1. Peaettekanded | Keynote-Lectures
   10.00 Andres Kütt. Süsteemid, vead ja muusika VIDEO
   11.00 Oliver Laas. Viga kui süsteemi keerustumise katalüsaator VIDEO
   12.00 Atte Tenkanen. Case studies for Systematic Music Analysis SLAIDID, VIDEO
13.00 lõuna | lunch
15.00-18.00 sessioon | session 2. Ettekanded ja arutelu | Papers and discussion
   15.00 Gerhard Lock, Wendy Ross. Õnnelik juhus kui uus uurimisvaldkond | Serendipity as a new research field SLAIDID, Wendy Ross. Accident and Sagacity VIDEOETTEKANNE, VIDEO
   15.30 Heini Soobik. Defekt versus efekt VIDEO
   16.00 Tarmo Johannes. Viga? Mis on valesti? VIDEO
16.30-18.00 arutelu | discussion VIDEO
19.00 performance. Pärnu Koidula Gümnaasium (Metsa 21, Pärnu). SUUR VAIKUS. Ludus finalis. VIDEO

Pühapäev | Sunday 26.1.2020
11.00 arutelu | discussion. Hotell Victoria (Kuninga 25, Pärnu)
   I osa. Osalejate arvamused PNP 2020 kohta VIDEO
   II osa. Arutelu osalejate arvamuste üle VIDEO
   III osa. PNP 2021 planeerimine VIDEO

Koostööpartnerid | Cooperation partners
Kultuurkapital
Pärnu linn
Pärnu Linnagalerii
Pärnu Muuseum
Kultuuriklubi Tempel
Pärnu Koidula Gümnaasium

Meediakajastused | Reflections
Laura Vadam. Nüüdismuusika päevad keskenduvad muusikaõpetusele. PP 17.1.2020
Laura Vadam. Fotofestival täidab linna viis galeriid kümne näitusega. PP 22.1.2020

Pärnu Nüüdismuusika Päevade 2020 planeerimisleht Pärnu vikis