Avaleht 
Uudised 
Tegevus 
Organisatsioon 
Publikatsioonid 
Arhiiv 
  Pärnu Nüüdismuusika Päevad
  Tartu Uue Muusika Pidustused
  Eesti Noorte Heliloojate Festival
  Arnold Schönbergi Päev
  Fotoarhiiv
Viited 
Kontakt 
Intranet 
In memoriam 


© EASchÜ 2005
© Scripta Musicalia 2005


Pärnu Nüüdismuusika Päevad 2021 | Pärnu Contemporary Music Days 2021
KOMPOSITSIOONIMUDELID 4 | COMPOSITION MODELS 4
Mikrotonaalsus | Microtonality
23.-31.1.2021


Eesti Arnold Schönbergi Ühingu Pärnu Nüüdismuusika Päevade 2021 kavas olid sümpoosion, kontsert, töötuba, esitlused, teoste ühiskuulamised ja -vaatamised. Toimus Mikrotonaalse muusika töötuba, milles uuriti võrdtempereeritud 22-helisüsteemi ning valmistatati ette kontsert-etendust LUDUS MICROTONALIS. Sümpoosionil pidid ettekande heliloojad ja muusikateoreetikud Stephen Weigel, Paul Erlich ja Douglas Blumeyer, kes teevad koostööd ameerika mikrotonaalse muusika ühingu Untwelve'iga. Nüüdismuusika oskuskeele projekti raames jätkati vikipeediapõhise nüüdismuusika oskuskeele käsiraamatu koostamist. Uue algatusena käivitati rahvusvaheline nüüdismuusika õppering Gradus ad Parnassum.
Seoses koroonaviiruse põhjustatud epidemoloogilise ohuolukorraga toimusid kõik Pärnu Nüüdismuusika Päevade 2021 üritused onlain aadressil https://meet.jit.si/PNP2021


In the framework of Pärnu Contemporary Music Days 2021 there will take place a symposium, a concert, a workshop, presentations, and joint listening and viewing of musical works. One of the main activities will be the microtonal music workshop for artistic research of the 22-EDO tuning system and the concert-performance LUDUS MICROTONALIS will be prepared. At the symposium presentations will be given by Stephen Weigel, Paul Erlich and Douglas Blumeyer - microtonal composers and music theorists who have worked with the USA-based Untwelve microtonal music organization.
Due to the COVID-19 pandemic situation caused by SARS-CoV-2 coronavirus all Pärnu Contemporary Music Days 2021 events take place online at the address https://meet.jit.si/PNP2021


Ajakava | Program

Laupäev | Saturday 23.1.2021 - Neljapäev | Thursday 28.1.2021
Mikrotonaalse muusika töötuba | Microtonal Music Workshop. Võrdtempereeritud 22-helisüsteem | 22 equal temperament

Laupäev | Saturday 23.1.2021
   15.00 avalik töötuba | public workshop. VIDEO 1, VIDEO 2

Pühapäev | Sunday 24.1.2021
   10.00 Gradus ad parnassum. Võrdtempereeritud 22-helisüsteemi muusikateooria ja solfedžo | 22edo music theory and solfeggio. VIDEO 1, VIDEO 2
   15.00 avalik töötuba | public workshop. VIDEO 1, VIDEO 2, VIDEO 3, VIDEO 4. AUDIO 1, AUDIO 2

Esmaspäev | Monday 25.1.2021
   10.00 Gradus ad parnassum. Võrdtempereeritud 22-helisüsteemi muusikateooria ja solfedžo | 22edo music theory and solfeggio. VIDEO 1, VIDEO 2. AUDIO
   15.00 avalik töötuba | public workshop.
   15.30-17.00 esitlus kooliõpilastele | demonstration for school students.
      15.30 Hans-Gunter Lock. Mis on mikrotonaalsus? | What is microtonality? VIDEO
      16.15 Külli Roosna & Kenneth Flak. Külli Roosna (EST) ja Kenneth Flak (NOR/EST) kombineerivad liikumist ja digitaalset tehnoloogiat selleks, et anda esinejale võimalus reaalajas liikumise kaudu mõjutada esinemisruumi erinevaid aspekte. Selleks, et ühendada liikumine heli, valguse ja videoga, kasutavad Roosna ja Flak MiniBee liikumissensoreid. Tundlik keha tundlikus ruumis tundliku heliga - nii võiks kokku võtta nende praktika. Loengus tutvustatavad ja demonstreerivad nad oma töömeetodeid liikumise ja heli ühendamisel. Rohkem infot nende tegemiste kohta: https://www.roosnaflak.com/ | The presenters combine movement and digital technology to enable the performer to influence while moving in real-time several aspects of the movement space. In order to conjoin movement with sound, light and video Roosna and Flak use MiniBee movement tracking sensors. Responsive body in the responsive room with responsive sound – in such a way one can characterize their practice. In the lecture they introduce and demonstrate their working methods while conjoining movement and sound. More information can be found online: https://www.roosnaflak.com/ VIDEO

Teisipäev | Tuesday 26.1.2021
   10.00 Gradus ad parnassum. Võrdtempereeritud 22-helisüsteemi muusikateooria ja solfedžo | 22edo music theory and solfeggio. VIDEO 1, VIDEO 2. AUDIO
   15.00 avalik töötuba | public workshop. VIDEO

Kolmapäev | Wednesday 27.1.2021
   10.00 Gradus ad parnassum. Võrdtempereeritud 22-helisüsteemi muusikateooria ja solfedžo | 22edo music theory and solfeggio. VIDEO 1, VIDEO 2.
   15.00 avalik töötuba | public workshop. VIDEO

Neljapäev | Thursday 28.1.2021
   10.00 Gradus ad parnassum. Võrdtempereeritud 22-helisüsteemi muusikateooria ja solfedžo | 22edo music theory and solfeggio. VIDEO.
   15.00 avalik töötuba | public workshop. VIDEO

Reede | Friday 29.1.2021 - Pühapäev | Sunday 31.1.2021
Sümpoosion | Symposium. Mikrotonaalsete helistruktuuride matemaatilised mudelid | Mathematical models of microtonal structures

Reede | Friday 29.1.2021
   10.00 Gradus ad parnassum. Võrdtempereeritud 22-helisüsteemi muusikateooria ja solfedžo | 22edo music theory and solfeggio. VIDEO 1, VIDEO 2, VIDEO 3
   15.00-18.00 seminar. Mikrotonaalse muusika notatsioon | Notation of microtonal music. VIDEO 1, VIDEO 2, VIDEO 3
   19.00 avalik töötuba | public workshop. LUDUS MICROTONALIS
      Stephen Weigel: Twinkly Twiddly Dance. YT VIDEO
      Hans-Gunter Lock: Machine Study. YT VIDEO
      PNP 2021. LUDUS MICROTONALIS. YT VIDEO
   + arutelu | discussion. VIDEO 1, VIDEO 2, VIDEO 3

Laupäev | Saturday 30.1.2021
   10.00-13.00 sessioon | session 1. Peaettekanded | Keynote-Lectures. VIDEO 1, VIDEO 2, VIDEO 3, VIDEO 4, VIDEO 5, VIDEO 6
      10.00 Stephen Weigel. YT VIDEO
      11.00 Paul Erlich. YT VIDEO
      12.00 Douglas Blumeyer. YT VIDEO
   15.00-18.00 sessioon | session 2. Ettekanded ja arutelu | Papers and discussion
      15.00 Hans-Gunter Lock + arutelu | discussion. VIDEO 1, VIDEO 2, VIDEO 3
   19.00 kontsert | concert. Pärnu Uue Kunsti Muuseum (Rüütli 40a). Mikrotonaalne gala. Tallinna Uue Muusika Ansambel. YT VIDEO
   + arutelu | discussion. VIDEO

Pühapäev | Sunday 31.1.2021
   11.00 arutelu | discussion. VIDEO 1, VIDEO 2


Koostöös | In cooperation
Eesti Arnold Schönbergi Ühing
Ameerika mikrotonaalse muusika ühing un-twelve
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Eesti Kunstiakadeemia
Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituut
Repoo Ensemble (Pärnu Ooper)
Tallinna Uue Muusika Ansambel
Pärnu Keskraamatukogu
Pärnu Uue Kunsti Muuseum
Pärnu Koidula Gümnaasium
Kultuuriministeerium
Kultuurkapital
Pärnu linn


Meediakajastused ja publikatsioonid | Media coverage and publications
Urmas Saard. Pärnu Nüüdismuusika Päevadel tegeldakse mikrotonaalsusega. Külauudised 8.1.2021
Publikumärk 2021-01-23. Saatejuht Liis Seljamaa, alates 8:15
Talvi Nurgamaa. 22 EDO – kas sünteetiline või matemaatiline mikrotonaalsus? Sirp, 05.02.2021


Pärnu Nüüdismuusika Päevade 2021 planeerimisleht Pärnu vikis