Nüüdismuusika oskuskeele komisjon

RINGKIRI 090501

 

Kallid kaasvõitlejad!

Eesti Arnold Schönbergi Ühing on algatanud veel ühe projekti, millest oli põgusalt juttu meie üldkoosolekul 13.9.2008: oleme käivitamas nüüdismuusika oskuskeele komisjoni tööd. Kuna tegu on suhteliselt söötis valdkonnaga (Eestis puudub senini ka üldisem muusikaterminoloogiaga tegelev komisjon või töörühm), siis on selge, et liiga kiiretele tulemustele pole mõtet loota. Ja ega selles vallas kiired tulemused polegi kõige paremad tulemused. Komisjoni eesmärk on ennekõike luua pika perspektiiviga platvorm segaste asjade klaarimiseks ja teatud asjade suhtes lõplike otsuste tegemiseks.

 

Sel kevadel osalesime ka Eesti Terminoloogia Ühingu ETER poolt välja kuulutatud terminikomisjonide 2009. aasta toetuskonkursil ja meie taotlus rahuldati summas 35 000 krooni. Leppisime ETER-iga kokku, et kasutame toetussummat järgnevalt:

10000 Preemiate määramiseks parimatele kaastöölistele nüüdismuusika mõistete koondamise, süstematiseerimise ja defineerimise eest 2009. aastal.

10000 Nüüdismuusika terminoloogia seminari korraldamiseks 12.–13. septembril 2009.

15000 Nüüdismuusika oskuskeele komisjoni töö korraldamiseks.

 

Nüüd mõned ettepanekud:

1. Et meie mõttetegevusest ja aruteludest läheks võimalikult vähe kaotsi, teen ettepaneku tegutseda võimalikult täieliku läbipaistvuse põhimõttest lähtudes. Parima võimaluse selleks annab Vikipeedia, kus on näha kõigi kaastööde täpne sisu ja loomisaeg ning mõistete süstematiseerimine on lihtne ja kiire. Samuti on seal detailideni jälgitav diskussioon. Ühe võimaliku lõpptulemuse, milleks võiks ju ühel hetkel olla telliskivi kujuline nüüdismuusika terminoloogia leksikon, seisukohalt on Vikipeedia loomulikult ainult töövahend. Samas on see väga hea töövahend. Kui teeme ka veidi propagandat ja kutsume üles tegutsema näiteks muusikaõpetajaid, muusika praktikuid, aga ka muude valdkondade professionaale, võime saada analüüsiks ja otsustamiseks palju kasulikku materjali. Sellest minu esimene ettepanek määrata 10000 ulatuses preemiaid just nimelt Vikipeedia kaastöölistele.

 

2. Soovitan kõigile asjast huvitatutele soojalt hankida endale Tiiu Erelti ”Terminiõpetus”, mis on ammendav käsiraamat terminoloogiatööga tegelejale. Mina ostsin selle Raamatukoist, loodetavasti leidub seda ka mujal poodides. Harivat eesmärki täidab ka 12.-13.9.2009 Schönbergi päeva raames toimuv Nüüdismuusika terminoloogia seminar, kuhu ETER on lubanud leida lektoriteks pädevaid terminoloogiatöö asjatundjaid.

 

3. Räägin praegu neist asjadest kõigi liikmetega ja üldiselt võiks infovahetuse mõttes nii jääda ka edaspidi. Siiski peaksime tõhusama töö huvides mõtlema neile ca viiele kuni seitsmele inimesele, kes valitaks üldkoosoleku poolt tegelikeks otsustajateks ja kes moodustaksid sellega komisjoni nö juriidilises mõttes. Selleks on vajadus eelkõige seetõttu, et otsuseid peaksid tegema tõepoolest eranditult kõik komisjoni liikmed kindlast reglemendist lähtuvalt ning otsuseid ei tohiks teha kergekäeliselt ja oma seisukohti ebapiisavalt põhjendades. See kõik nõuab aga liikmelt aega ja hoopis kõrgemal tasemel süvenemist, pühendumist ja valmisolekut pika perspektiiviga tegevuseks. Nii et kui meie hulgas on inimesi, kes on selleks tööks valmis, siis nüüd on aeg endast märku anda. Lõpliku otsuse komisjoni moodustamise kohta teeb üldkoosolek 13.9.2009.

 

Olen hakanud koondama kõiki Nüüdismuusika oskuskeele komisjoniga liituvaid asju meie kodukale, http://www.schoenberg.ee/index2.php/index.php?sitesig=SB&page=SB_030_Tegevus&subpage=SB_050_N__uuml__uumldismuusika_oskuskeele_komisjon

 

Kuidas sobiks esimeseks kokkusaamiseks üks kahest mai viimasest päevast: 30. või 31. mai? Teeksin ettepaneku kohtuda Pärnus Kunstnike Majas.

 

Parimate soovidega,

Andrus