Techne
Artiklikogumik Tartu Ülikooli klassikalise filoloogia õppetooli ja Eesti Arnold Schönbergi Ühingu interdistsiplinaarsete konverentside Techne A (13.-14.03.1998) ja Techne B (12.-13.03.1999) ettekannetest

© Scripta Musicalia 2002
© Eesti Arnold Schönbergi Ühing 2002
Koostanud ja toimetanud Mart Jaanson, Monika Kaldalu ja Janika Päll
ISBN 9985-9352-1-7
Trükitud Tallinnas, AS Pakett
Ilmunud tänu EV Kultuurkapitali valdkondadevahelise sihtkapitali toetusele

Müügil: www.raamatukoi.ee

TEXNH
Sisukord

Saateks7
Thomas Andreas PõderTeoloogia ja techne (1999)10
Marju Lepajõe Techne mõiste Platonil (1998)28
Anne LillTechne ja logos: poeesiast filosoofiani (1998)35
Marju LepajõeTechne mõistest Plotinosel (1999)47
Janika PällÜlevuse anonüümne techne:Pseudo-Longinuse traktaat “Ülevusest” (1998)55
Kaspar KolkTarkuse seitse sammast.Milleks on ja kust on pärit septem artes liberales (1999)72
Linnar PriimägiInspiratsiooni teooriad (1999)83
Ingo NormetOskused ja looming teatris (1999)100
Arne MerilaiVältelisest värsitehnikast (1998)107
Ene-Margit TiitMatemaatika ja kunst (1999)123
Andres SoosaarTechne arstiteaduses (1999)131
Tõnu TammeMatemaatika tehnilised piirid (1999)135
Arne MerilaiLuule. Kahe konteksti tehnika (1999)139
Vilja KiislerMäe vari: ringi ümber riiuli (1999)150
Madis KõivÜldine koolikohustus ja muusika konverentsid, geomeetria näitused, mehhaanika etendused, füüsika kontserdid (1999)161
Aineregister167
Nimeregister171
Autoritest176