Pärnu Nüüdismuusika Päevad 2009
12.-31.jaanuar 2009
MEELED JA MEELETUS
koostöös Academia Non Grata festivaliga In Graafika

 

 

HARIDUSPROGRAMM

 

Pärnu Nüüdismuusika Päevade 2009 haridusprogramm on tihedalt seotud päevade raames toimuva multimedia workshop’iga. Jätkame kogemustest, mida saime pilootprojekti läbiviimisel 2008. aastal. Igal workshopi päeval kell 13-14 külastas Pärnu Vanalinna Põhikooli saali kolm klassitäit Pärnu Vanalinna Põhikooli õpilasi, kellele tutvustati workshop’il kasutatavat tehnoloogiat. Aktiivsematest õpilastest moodustus töörühm, mille liikmed osalesid koolivälisel ajal workshop’i töös ja etendustel.

 

Pärnu Nüüdismuusika Päevade 2009 haridusprogrammi raames on plaan kutsuda toimuvaga tutvuma ka Pärnu Vanalinna Põhikooli naabruses asuvate Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi ja Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli õpilased ning koostada internetipõhine õppevahend elektroonilise muusika tehnoloogiatest.