Eesti Arnold Schönbergi Ühing

 

FOTOARHIIV

 

 

NB! Sellel lehel olev materjal on avaldatud vastavuses Autoriõiguse seaduse paragrahviga 18¹ p.1:

(Ilma autori nõusolekuta ja tasu maksmata on lubatud teoste ajutine või juhuslik reprodutseerimine, mis toimub tehnilise protsessi lahutamatu ja olulise osana ning mille eesmärk on vahendada teose edastamist võrgus kolmandate isikute vahel või teha võimalikuks teose või autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti seaduspärane kasutamine ning millel puudub iseseisev majanduslik eesmärk. )

Arhiivis olevad fotod on autoriõiguse objekt! Fotode Autoriõiguse seadusega reguleeritud kasutamise tingimustes tuleb kokku leppida foto autori või autori esindajaga.   

 

 

 

Scripta Musicalia toimetus 1990 (.doc)

© Scripta Musicalia 1990 (Maris Valk-Falk, maris@schoenberg.ee)

 

Ühingu suvesümpoosioni lõpetamine Pärnu Rannahotelli ees 9.7.1996 (.tif)

Esimeses reas (vasakult paremale): Riine Pajusaar, Olari Elts, Tarmo Pajusaar

Teises reas (vasakult paremale): NN, Marko Lõhmus, Liis Kolle, Maris Valk-Falk

Kolmandas reas (vasakult paremale): Mart Jaanson, Timo Lipponen, Märt-Matis Lill, Andrus Kallastu, Mari Vihmand

© Eesti Arnold Schönbergi Ühing (schoenberg@schoenberg.ee)

 

Pärnu Nüüdismuusika Päevade fotoarhiiv