Avaleht 
Uudised 
Tegevus 
Organisatsioon 
Publikatsioonid 
Arhiiv 
Viited 
Kontakt 
Intranet 
In memoriam 


© EASchÜ 2005
© Scripta Musicalia 2005Arnold Schönbergi 132. sünniaastapäeval 13.septembril 2006 toimus Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ruumes Eesti Arnold Schönbergi Ühingu liikmete üldkoosolek.

Ühingusse võeti vastu helilooja Tatjana Kozlova ja pianist Tõnu Naissoo ning rahuldati muusikaprodutsent Madis Kolgi soov ühingust lahkuda. Samuti tegi üldkoosolek Eesti Vabariigi seadusandluse nõuetest tulenevaid parandusi ühingu põhikirja. Üldkoosolek valis uue juhatuse, mille volitused algavad 1.jaanuarist 2007: juhatuse esimehena jätkab helilooja Märt-Matis Lill ning juhatusse kuuluvad helilooja Andrus Kallastu ja muusikateadlane Gerhard Lock. Vastavalt üldkoosoleku otsusele jäid endiseks ühingu sisseastumismaksu ning aasta liikmemaksu määr 100 krooni.

Koosolekul arutati ka ühingu tegevusega seonduvat: 12.-28.1.2007 toimuvatest Pärnu Nüüdismuusika Päevadest andsid ülevaate kunstiline juht Märt-Matis Lill ja peakorraldaja Andrus Kallastu, hinnati 2005.aasta lõpus valminud ühingu kodulehekülge aadressil www.schoenberg.ee, arutleti ühingu võimaluste üle pürgida riiklikult aktsepteeritud teadus- ja arendusasutuseks, kaaluti koostööd Vikipeediaga nüüdismuusika-alase entsüklopeedilise informatsiooni publitseerimisel ning käsitleti ühingu administreerimisega seonduvat.