Avaleht 
Uudised 
Tegevus 
Organisatsioon 
Publikatsioonid 
Arhiiv 
Viited 
Kontakt 
Intranet 
In memoriam 


© EASchÜ 2005
© Scripta Musicalia 2005Publikatsioonid

Veebipublikatsioonid

Muusika kompositsiooniõpetus (alates 2016)
põhikoolile
gümnaasiumile (alates 2017)
muusikakoolile
muusikaakadeemiale


Audiovisuaalsed publikatsioonid

Eesti Arnold Schönbergi Ühingu kanal youtubes'isTrükised

Schönberg. Artiklite kogumik
Koostajad Kristel Pappel, Andrus Kallastu
Tallinn: Fratres, 1991 (Tallinn: Oktoober)
78 lk.: ill., portr., noot; 19 cm
Scripta Musicalia 1991 [eriväljaanne]
Laenutatav:
Eesti Rahvusraamatukogu
Koopia: .doc, 126 MB, tervikuna skannitud kirjastaja loal


TUMP. Tartu Uue Muusika Päevad (1996)
Eesti Arnold Schönbergi Ühing
Kavaraamat: heliloojad, teosed, kontserdikavad, esitajad
Laenutatav:
Eesti Rahvusraamatukogu


TUMP. Tartu Uue Muusika Pidustused (1997)
Toim Viive Valper, Siiri Siimer jt
Eesti Arnold Schönbergi Ühing
Kavaraamat: heliloojad, teosed, kontserdikavad, esitajad
Laenutatav:
Eesti Rahvusraamatukogu


Anneli Arho: György Ligeti «Atmosfäärid»
Soome keelest tõlkinud Andrus Kallastu
Scripta Musicalia 1997
Müügil:
www.raamatukoi.ee


Anton Webern: Tee uue muusikani. Tee kaksteisthelikompositsioonini
Saksa keelest tõlkinud Age Veeroos ja Eda Viira
Scripta Musicalia 1998
Müügil:
www.raamatukoi.ee


Techne
Artiklikogumik Tartu Ülikooli klassikalise filoloogia õppetooli ja Eesti Arnold Schönbergi Ühingu interdistsiplinaarsete konverentside Techne A (13.-14.03.1998) ja Techne B (12.-13.03.1999) ettekannetest
© Scripta Musicalia 2002
© Eesti Arnold Schönbergi Ühing 2002
Koostanud ja toimetanud Mart Jaanson, Monika Kaldalu ja Janika Päll
ISBN 9985-9352-1-7
Trükitud Tallinnas, AS Pakett
Ilmunud tänu EV Kultuurkapitali valdkondadevahelise sihtkapitali toetusele
Müügil: www.raamatukoi.ee


Nicholas Cook: Muusika. Kujutlus. Kultuur
Tõlkinud Kristin Sarv
Scripta Musicalia 2005
Müügil: www.raamatukoi.ee


Tekste modernismist
Raamat sisaldab 2003. ja 2004. aastal Pärnu Nüüdismuusika Päevade raames peetud konverentside «Modernism» ettekandeid.
© Scripta Musicalia 2005
© Eesti Arnold Schönbergi Ühing 2005
Koostanud Mart Jaanson, Andrus Kallastu, Märt-Matis Lill,
Gerhard Lock, Maris Valk-Falk (vastutav toimetaja)
ISBN 9985-9352-8-4
Ilmumist on toetanud Eesti Kultuurkapital ja Eesti Muusikanõukogu
Müügil: www.raamatukoi.ee


Tekste modernismist 2. Muusika ja arhitektuur
Raamat sisaldab 2005. ja 2006. aastal Pärnu Nüüdismuusika Päevade konverentside "Muusika ja arhitektuur" (2005) ning "Messiaen õpetajana" ettekandeid.
© Scripta Musicalia 2008
© Eesti Arnold Schönbergi Ühing 2006
Koostanud ja toimetanud Gerhard Lock ja Maris Valk-Falk
Inglise keelest tõlkinud Maris Valk-Falk
Saksa keelest tõlkinud Saale Kareda ja Gerhard Lock
Keeleliselt toimetanud Leelo Laurits
Küljendanud Marek Vilba
ISBN 978-9985-9758-1-7
Ilmumist on toetanud Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium ja Eesti Kultuurkapital
Müügil: www.raamatukoi.ee


Big Performance 2007 & Action kuubis 2008
Pärnu Nüüdismuusika Päevade + In Graafika raames toimunud Big Performance 20.1.2007 ja Action kuubis 25.-26.1.2008 performance'ide illustreeritud kokkuvõte osana In Graafika 2007-2008 kataloogist
© Academia Gustaviana Selts ja Eesti Arnold Schönbergi Ühing, tekstide ja fotode autorid 2008
Koostajad Al Paldrok ja Andrus Kallastu
Tekstid: Andrus Kallastu, Al Paldrok, Mari Kartau, Kristel Kossar, Ave Randviir, Karin Klaus, Heie Treier, Pseudonüüm "Marcus Aurelius", Hans-Gunter Lock, Gerhard Lock, Liisi Taniroo
Fotod: Al Paldrok, Kaan Klõsheiko, Ants Liigus, Taje Tross, Haide Rannakivi
Ilmumist on toetanud Pärnu linn
Müügil: Pärnu Kunstnike Maja, Nikolai 27, Pärnu

CODEX PAERNUENSIS. LIBER EXERCITIORUM AD MVSICAM MICROTONALEM. VOL. I
Pärnu Nüüdismuusika Päevadel 2021 alanud rahvusvahelise nüüdismuusika õpperingi Gradus ad Parnassum materjalide kogumik
© Eesti Arnold Schönbergi Ühing, autorid 2021
Koostaja Hans-Gunter Lock
Autorid Hans-Gunter Lock, Juhani Nuorvala, Sebastian Dumitrescu, Jacob Barton
Koostöös Eesti Arnold Schönbergi Ühing, Ameerika mikrotonaalse muusika ühing un-twelve, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituut
ISBN 978-9916-4-0669-4
Toetajad Pärnu linn, Kultuurkapital, Kultuuriministeerium
Võrguväljaande veebiaadress http://www.schoenberg.ee/SB_050_Publikatsioonid/Codex_Paernuensis_Vol_I.pdf
Tasuta