Avaleht 
Uudised 
Tegevus 
Organisatsioon 
Publikatsioonid 
Arhiiv 
Viited 
Kontakt 
Intranet 
In memoriam 


© EASchÜ 2005
© Scripta Musicalia 2005


Audiovisuaalsed publikatsioonid

Eesti Arnold Schönbergi Ühingu kanal youtubes'isTrükised

Schönberg. Artiklite kogumik
Koostajad Kristel Pappel, Andrus Kallastu
Tallinn: Fratres, 1991 (Tallinn: Oktoober)
78 lk.: ill., portr., noot; 19 cm
Scripta Musicalia 1991 [eriväljaanne]
Laenutatav:
Eesti Rahvusraamatukogu
Koopia: .doc, 126 MB, tervikuna skannitud kirjastaja loal


TUMP. Tartu Uue Muusika Päevad (1996)
Eesti Arnold Schönbergi Ühing
Kavaraamat: heliloojad, teosed, kontserdikavad, esitajad
Laenutatav:
Eesti Rahvusraamatukogu


TUMP. Tartu Uue Muusika Pidustused (1997)
Toim Viive Valper, Siiri Siimer jt
Eesti Arnold Schönbergi Ühing
Kavaraamat: heliloojad, teosed, kontserdikavad, esitajad
Laenutatav:
Eesti Rahvusraamatukogu


Anneli Arho: György Ligeti «Atmosfäärid»
Soome keelest tõlkinud Andrus Kallastu
Scripta Musicalia 1997
Müügil:
www.raamatukoi.ee


Anton Webern: Tee uue muusikani. Tee kaksteisthelikompositsioonini
Saksa keelest tõlkinud Age Veeroos ja Eda Viira
Scripta Musicalia 1998
Müügil:
www.raamatukoi.ee


Techne
Artiklikogumik Tartu Ülikooli klassikalise filoloogia õppetooli ja Eesti Arnold Schönbergi Ühingu interdistsiplinaarsete konverentside Techne A (13.-14.03.1998) ja Techne B (12.-13.03.1999) ettekannetest
© Scripta Musicalia 2002
© Eesti Arnold Schönbergi Ühing 2002
Koostanud ja toimetanud Mart Jaanson, Monika Kaldalu ja Janika Päll
ISBN 9985-9352-1-7
Trükitud Tallinnas, AS Pakett
Ilmunud tänu EV Kultuurkapitali valdkondadevahelise sihtkapitali toetusele
Müügil: www.raamatukoi.ee


Nicholas Cook: Muusika. Kujutlus. Kultuur
Tõlkinud Kristin Sarv
Scripta Musicalia 2005
Müügil: www.raamatukoi.ee


Tekste modernismist
Raamat sisaldab 2003. ja 2004. aastal Pärnu Nüüdismuusika Päevade raames peetud konverentside «Modernism» ettekandeid.
© Scripta Musicalia 2005
© Eesti Arnold Schönbergi Ühing 2005
Koostanud Mart Jaanson, Andrus Kallastu, Märt-Matis Lill,
Gerhard Lock, Maris Valk-Falk (vastutav toimetaja)
ISBN 9985-9352-8-4
Ilmumist on toetanud Eesti Kultuurkapital ja Eesti Muusikanõukogu
Müügil: www.raamatukoi.ee


Tekste modernismist 2. Muusika ja arhitektuur
Raamat sisaldab 2005. ja 2006. aastal Pärnu Nüüdismuusika Päevade konverentside "Muusika ja arhitektuur" (2005) ning "Messiaen õpetajana" ettekandeid.
© Scripta Musicalia 2008
© Eesti Arnold Schönbergi Ühing 2006
Koostanud ja toimetanud Gerhard Lock ja Maris Valk-Falk
Inglise keelest tõlkinud Maris Valk-Falk
Saksa keelest tõlkinud Saale Kareda ja Gerhard Lock
Keeleliselt toimetanud Leelo Laurits
Küljendanud Marek Vilba
ISBN 978-9985-9758-1-7
Ilmumist on toetanud Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium ja Eesti Kultuurkapital
Müügil: www.raamatukoi.ee


Big Performance 2007 & Action kuubis 2008
Pärnu Nüüdismuusika Päevade + In Graafika raames toimunud Big Performance 20.1.2007 ja Action kuubis 25.-26.1.2008 performance'ide illustreeritud kokkuvõte osana In Graafika 2007-2008 kataloogist
© Academia Gustaviana Selts ja Eesti Arnold Schönbergi Ühing, tekstide ja fotode autorid 2008
Koostajad Al Paldrok ja Andrus Kallastu
Tekstid: Andrus Kallastu, Al Paldrok, Mari Kartau, Kristel Kossar, Ave Randviir, Karin Klaus, Heie Treier, Pseudonüüm "Marcus Aurelius", Hans-Gunter Lock, Gerhard Lock, Liisi Taniroo
Fotod: Al Paldrok, Kaan Klõsheiko, Ants Liigus, Taje Tross, Haide Rannakivi
Ilmumist on toetanud Pärnu linn
Müügil: Pärnu Kunstnike Maja, Nikolai 27, Pärnu

CODEX PAERNUENSIS. LIBER EXERCITIORUM AD MVSICAM MICROTONALEM. VOL. I
Pärnu Nüüdismuusika Päevadel 2021 alanud rahvusvahelise nüüdismuusika õpperingi Gradus ad Parnassum materjalide kogumik
© Eesti Arnold Schönbergi Ühing, autorid 2021
Koostaja Hans-Gunter Lock
Autorid Hans-Gunter Lock, Juhani Nuorvala, Sebastian Dumitrescu, Jacob Barton
Koostöös Eesti Arnold Schönbergi Ühing, Ameerika mikrotonaalse muusika ühing un-twelve, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituut
ISBN 978-9916-4-0669-4
Toetajad Pärnu linn, Kultuurkapital, Kultuuriministeerium
Võrguväljaande veebiaadress http://www.schoenberg.ee/SB_050_Publikatsioonid/Codex_Paernuensis_Vol_I.pdf
Tasuta