Avaleht 
Uudised 
Tegevus 
Organisatsioon 
Publikatsioonid 
Arhiiv 
Viited 
Kontakt 
Intranet 
In memoriam 


© EASchÜ 2005
© Scripta Musicalia 200530.4.2009

Kired Big Performance 2007 ümber ei vaibu

Pärnu David Oistrahhi Festivali peaadministraator ning Pärnu Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni eksperdist liige Herme Endoja on esitanud 22.12.2008 Pärnu Linnavalitsuse kultuuriosakonnale järelepärimise: “Millistel kaalutlustel on linna eelarves (08208 p. 4: Eraldised) eraldi välja toodud rida projekte? Kas nende projektide toetamine on linnavalitsusele siduv kohustus? Kas tõesti kõik loetletud projektid on Pärnule vajalikud, näit. konkreetselt Nüüdismuusika Päevad? Loodan, et veel mäletatakse, mis toimus Kontserdimajas seoses selle üritusega...?”

Järelepärmisele on 20.1.2009 vastanud Jana Moosar, Pärnu Linnavalitsuse kultuuriosakonna juhataja: “Nimetatud kultuuriprojektide loend on sisestatud linnavalitsejate palvel näitlikustamaks/selgitamaks eelarverea sisu linnavolinikele. Mis puutub Pärnu Nüüdismuusika Päevadesse, siis 21. sajandi multikultuurse lähenemisega festivali on linnale aastaringselt toimuva akadeemilise kontsertprogrammi ning pärnaka poolt armastatud jazzmuusikakavade kõrval tasakaalustava jõuna vajalik. Nimetatud festival tõi kaasa üle- Eestilise muusikateoreetilise ning lausa paradigma muutusi ennustava sisulise diskussiooni, milleks ei ole enamus kultuuriüritusi võimelised. Seega, pean õigeks kultuuri ekspertkomisjoni hoiakut toetada nii erinevate valdkondade kui valdkonnasiseste erinevate väljendusvormide arengut, küsimuse kontekstis vastavalt vanamuusikast kaasaegse muusikani.”

(Allikas: Pärnu Linnavolikogu dokumendiregister, Kirjavahetus, number 1-6/164)