Avaleht 
Uudised 
Tegevus 
Organisatsioon 
Publikatsioonid 
Arhiiv 
Viited 
Kontakt 
Intranet 
In memoriam 


© EASchÜ 2005
© Scripta Musicalia 2005Nüüdismuusika oskuskeele komisjon (NOKK) on loodud

Laupäeval, 23. jaanuaril 2010 moodustati Pärnus Eesti Arnold Schönbergi Ühingu juhatuse otsusega Nüüdismuusika oskuskeele komisjon (NOKK) koosseisus Andrus Kallastu, Kerri Kotta, Gerhard Lock, Peep Nemvalts ja Maris Valk-Falk.

Komisjoni eesmärk on eestikeelse nüüdismuusikaterminoloogia uurimine, korrastamine ja üldsusele kättesaadavaks tegemine.

Komisjon kaasab nõustajatena muusika, eesti keele, terminoloogia, oskuskeelekorralduse ja teiste erialade spetsialiste nii Eestist kui ka välismaalt.

Komisjon lähtub oma töös täieliku läbipaistvuse põhimõttest, mille kohaselt võimalikult kõik otsustamise etapid on täielikult avalikud. Avalikud on kõik otsuste kavandid, kõik otsuste poolt- ja vastuargumendid ja otsuste tegemise protsess ise. Avalikud on kõik lõplikud otsused, mis jäävad avalikult arhiveerituks.

Komisjon teeb koostööd veebientsüklopeediaga Vikipeedia, milles on nüüdismuusika oskuskeele arendamiseks avatud vikiprojekt ”Nüüdismuusika oskuskeel”.