Avaleht 
Uudised 
Tegevus 
Organisatsioon 
Publikatsioonid 
Arhiiv 
Viited 
Kontakt 
Intranet 
In memoriam 


© EASchÜ 2005
© Scripta Musicalia 2005


Nüüdismuusika oskuskeele projektilehe all on avatud uus leht eestikeelsete nüüdismuusika terminite loomiseks. Igaüks võib teha ettepaneku nüüdismuusika temini kehtestamiseks ning osaleda arutelul. Nüüdismuusika termini kehtestab Eesti Arnold Schönbergi Ühingu juures tegutsev Nüüdismuusika oskuskeele komisjon, mis teeb Eesti Keele Instituudi keelekorraldusosakonna kaudu ettepaneku kehtestada termin eesti kirjakeele normina. Praegu on avatud arutelud Perfoomens, Laiv ja Feid.