Avaleht 
Uudised 
Tegevus 
Organisatsioon 
Publikatsioonid 
Arhiiv 
Viited 
Kontakt 
Intranet 
In memoriam 


© EASchÜ 2005
© Scripta Musicalia 2005Pärnu Nüüdismuusika Päevadel 2017 keskendutakse žesti ja muusika seostele

13.-14. jaanuaril 2017 Pärnu Keskraamatukogus toimuva sümpoosioni keskseks teemaks on žest ja selle seosed erinevate kunstivormidega. Žesti kui nähtust võib mõista mitmeti. Üks võimalus on seda vaadelda kui "mõtlemise mustrit". Näiteks Giovanni Maddalena väidab raamatus "Žesti filosoofia" (The Philosophy of Gesture, 2015), et teadmised lähtuvad pigem sellest, mida me "teeme" ja mitte niivõrd põhjalikest analüüsidest. Teisisõnu, võimaliku uueni ei jõuta ainult mõtlemise, vaid erinevat laadi "tegevuste" ja nähtuste - tunnete, ebamääraste ideede, igapäevategemiste ning märkide (ikoonide, indeksite ja sümbolite) - sünteesi kaudu. Žest olekski sedalaadi "tegevustest" inspireeritud ning ajaliselt piiritletud ja tähendust kandev akt.

Valdkondadevahelise muusikalise kompositsiooni töötoa eesmärgiks on uurida valdkondadeülest metatasandit, millel asub ka muusikaline žest ja saada uut informatsiooni valdkondade vahelistelt nö "hallidelt" aladelt. Uurimisküsimusi: Milliseid tähendusi võib žest erinevates valdkondades kanda? Kuidas tulevad žesti tähendused esile? Millisel moel toimub erinevate kunstivaldkondade (kirjandus, tantsukunst, muusika, visuaalkunst) informatsiooni "tõlkimine"? Kas selliseks "tõlkimiseks" on ka muid vahendeid peale žesti? Milline on žesti vormiloov roll?

Pärnu Nüüdismuusika Päevad toimuvad Eesti Arnold Schönbergi Ühingu, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Viljandi galerii SUPERSONICUM, Pärnu Ooperi, loomekeskus MASSIA, rahvusvahelise projekti QuerKlang, Pärnu Koidula Gümnaasiumi, Pärnu Keskraamatukogu, Galerii AVANGARD, Kultuuriklubi TEMPEL, Pärnu linna ja Kultuurkapitali koostöös.

Kõigile Pärnu Nüüdismuusika Päevade üritustele on sissepääs tasuta

Detailne ajakava: http://www.schoenberg.ee/