Avaleht 
Uudised 
Tegevus 
Organisatsioon 
Publikatsioonid 
Arhiiv 
  Pärnu Nüüdismuusika Päevad
  Tartu Uue Muusika Pidustused
  Eesti Noorte Heliloojate Festival
  Arnold Schönbergi Päev
  Fotoarhiiv
Viited 
Kontakt 
Intranet 
In memoriam 


© EASchÜ 2005
© Scripta Musicalia 2005


Arnold Schönbergi Päev 2009
Nüüdismuusika oskuskeele seminar
12.-13.9.2009
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia A-202


PROTOKOLL

Eesti Arnold Schönbergi Ühingu Arnold Schönbergi Päev on kutsutud ellu eesmärgiga väärtustada eesti ühiskonnas õhtumaise klassikalise modernismi traditsioone. Arnold Schönbergi Päev toimub Arnold Schönbergi sünnipäeval 13.septembril.

Arnold Schönberg (13.9.1874 Viin - 13.7.1951 Los Angeles) oli juudi soost austria helilooja, kes elas aastast 1933 Ameerika Ühendriikides. Arnold Schönbergi võib pidada üheks olulisemaks 20.sajandi muusika uuendajaks nii helilooja, muusikateoreetiku kui ka heliloomingu õppejõuna. Schönbergi esimesed teosed on kirjutatud romantistlikus ja hilisromantistlikus helikeeles. Dissonantsi emantsipatsioonile põhineva atonaalse harmoonia otsingud sundisid Schönbergi loobuma funktsionaalse harmoonia reeglitest. Atonaalset harmooniat leiab Schönbergi ekspressionistlikes teostes. Schönbergi rahulolematus atonaalse harmoonia püsimatuse ja meelevaldsusega sundis teda muusika helikõrguste sfääri korrastama, mille tulemusel sündis dodekafoonia. Arnold Schönbergil on muusikateoreetilisi tekste nii harmoonia, vormi kui ka kontrapunkti vallas. Oma esseistikas käsitles ta muusika esteetilisi ja eetilisi aspekte ning võttis sõna muusikaelu korralduse teemadel. Arnold Schönberg oli üks oma aja väljapaistvamaid heliloomingu õppejõude, kelle tuntumate õpilaste hulka kuuluvad Anton Webern ja Alban Berg. Lisaks muusikale huvitus Arnold Schönberg intensiivselt teistest loomevaldkondadest. Schönbergi maale võib pidada väljapaistvateks sümbolismi ja ekspressionismi näideteks. Paljudele oma vokaalteostele kirjutas Schönberg ise teksti. Schönberg tegutses ka leiutajana, kelle loomingut on patenteeritud.

Arnold Schönbergi Päeva 2009 raames toimub koostöös Eesti Terminoloogia Ühingu ja Vaba entsüklopeediaga Vikipeedia nüüdismuusika oskuskeele seminar, millel selgitatakse ka Vikipeedia võimalusi, reegleid ja redigeerimistehnikat.


KAVA

L, 12.9.2009
Nüüdismuusika oskuskeele seminar. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia A-202
11.00 - 13.00 Peeter Päll teeb sissejuhatuse terminoloogiatöösse ja tutvustab põhiküsimusi:
Mis on terminoloogia?
Mis on mõiste?
Mis on termin?
Millised on oskuskeele ja üldkeele seosed?
Millised on termini saamise allikad?
Millised on oskussõnastiku koostamise põhimõtted?

kell 15.00 - 18.00 Jaan Rebane tutvustab Vikipeedia võimalusi, reegleid ja redigeerimistehnikat. Sissejuhatavale ettekandele järgneb töötuba. Palun võtta kaasa oma arvuti, millel on wifi-kaart.

P, 13.9.2009
Nüüdismuusika oskuskeele seminar. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia A-202
11.00 - 13.00 Peep Nemvalts aitab välja töötada nüüdismuusika oskuskeele komisjoni tööpõhimõtteid.
Maris Valk-Falk (Scripta Musicalia): "Eestikeelsete muusikaalaste terminite korrastamise probleeme"
Gerhard Lock (EMTA/TLÜ): "Kas võib rääkida läbi kukkunud mõistetest muusikateoorias ja -kriitikas peale II Maailmasõda?"

15.00 Eesti Arnold Schönbergi Ühingu üldkoosolek (ühingu liikmetele). Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia A-202

Korraldajad Gerhard Lock ja Andrus Kallastu


KOOSTÖÖS
Eesti Arnold Schönbergi Ühing
Eesti Keele Instituut
Eesti Kultuurkapital
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Eesti Terminoloogia Ühing
Tallinna linn
Tallinna Ülikooli Kunstide Instituudi muusika osakond
Vikipeedia