Avaleht 
Uudised 
Tegevus 
Organisatsioon 
Publikatsioonid 
Arhiiv 
  Pärnu Nüüdismuusika Päevad
  Tartu Uue Muusika Pidustused
  Eesti Noorte Heliloojate Festival
  Arnold Schönbergi Päev
  Fotoarhiiv
Viited 
Kontakt 
Intranet 
In memoriam 


© EASchÜ 2005
© Scripta Musicalia 2005Pärnu Nüüdismuusika Päevad 2024 | Pärnu Contemporary Music Days 2024
KOMPOSITSIOONIMUDELID 7 | COMPOSITION MODELS 7
Sürrealism ja muusika | Surrealism and music
20.-28.1.2024

https://meet.jit.si/schoenberg

PNP 2024 sümpoosion Sürrealism ja muusika | PNP 2024 Symposium Surrealism and music
KUTSE | INVITATION
Tähtaeg: reede, 15.12.2023 kell 23.59.59 | Deadline: Friday, 15.12.2023 at 23.59.59


Pärnu Nüüdismuusika Päevade 2024 planeerimisleht Pärnu vikis

Eesti Arnold Schönbergi Ühingu Pärnu Nüüdismuusika Päevade 2024 eesmärk on heliloojate, interpreetide ja muude valdkondade esindajate koostöös uurida 2024. aastal 100-aastaseks saava sürrealismi ja muusika seoseid ning defineerida sürrealistliku muusika stiilimudel.

Pärnu Nüüdismuusika Päevade 2024 kavas on valdkondadevaheline sürrealistliku muusika töötuba, sümpoosion, kontserdid, teoste esitlused, ühiskuulamised ja -vaatamised. Töötoa eesmärk on rakendada sürrealistlikke tehnikaid valdkondadevahelise multimeediumikompositsiooni loomiseks. Töötuppa ja sümpoosionile on kavas kutsuda eri valdkondade loovisikuid kogu maailmast, kes teevad koostööd eesti heliloojate, interpreetide ja muude valdkondade loovisikutega. Töötoas valminud sürrealislikku multimeediumikompositsiooni on plaan esitada muuhulgas Eesti Muusika Päevadel 2024 Tartus.

Nüüdismuusika oskuskeele projekti raames jätkatakse vikipeediapõhise nüüdismuusika oskuskeele käsiraamatu koostamist.


Kontseptsioon | Concept
Pärnu Nüüdismuusika Päevade 2024 töötoas ja sümpoosionil tegeldakse sürrealismi ja muusika seoste uurimisega ning püütakse spekulatiivselt kirjeldada sürrealistliku muusika stiilimudelit. Kuigi mõned uurijad, näiteks Adorno, on pidanud mõnede heliloojate, näiteks Weilli, Kreneki või Stravinski mõnesid teoseid sürrealistlikeks, ei ole see olnud nende heliloojate endi arvamus. Samuti hoolimata sellest, et mõned heliloojad, näiteks Antheil, on kirjutanud tihedast seotusest sürrealismi ideedega, võib siiski väita, et muusikaloos puudub sürrealistliku kirjanduse, kujutava kunsti või filmiga võrreldav “sürrealistlik muusika”.

1924. aastaks oli Breton algatanud sürrealistliku liikumise, mille keskpunktiks sai Pariis. Edaspidi kujunes sürrealismist 20. sajandi kunsti ja kirjanduse vool, mis ammutas inspiratsiooni unenägudest, hallutsinatsioonidest, patoloogilistest seisunditest jne. Sürrealistid kasutasid inspiratsiooni vabastamiseks mitmesuguseid loovtehnikaid. Kuna sürrealismi esteetika on olnud algusest peale pigem isikukeskne, on sürrealismi ühiseks nimetajaks peetud eelkõige eri loovtehnikaid, mille väärtus ja roll on samas olnud paljude lahkarvamuste põhjustaja. Näiteks on mõned sürrealistid pidanud automatismi pelgalt inspiratsiooniallikaks. Teised on aga leidnud, et automaatselt loodud objekt on juba ise valmis teos, mis ei vaja viimistlemist. Viimistlematuse ideed esindavad omal moel ka tohutu kiirusega arenevad tehisintellektipõhised loomekeskkonnad, nagu näiteks ChatGPT, DALL-E, AIVA, mille algoritmid loovad meile tuttava reaalsusega haakuvaid tekste, visuaale ja helisid, kuid teevad vahel “sürreaalseid vigu”.


Ajakava | Program
Seisuga | Update 19. jaanuar 2024

ETTEVALMISTUSED | PREPARATIONS
1.6.2023-19.1.2024

11.6.2023. Planeerimiskoosolek SÜRREALISM 100. CHAT. AV-PROTOKOLL
30.10.2023. Planeerimiskoosolek SÜRREALISM 100. CHAT


TÖÖTUBA | WORKSHOP
Laupäev | Saturday 20.1.2024 - Neljapäev | Thursday 25.1.2024
Sürrealistliku muusika töötuba | Surrealist Music Workshop
Sürrealism. Tööleht

Laupäev | Saturday 20.1.2024
Facebook chat SÜRREALISM 100. Onlain planeerimine | Online planning

Pühapäev | Sunday 21.1.2024
Facebook chat SÜRREALISM 100. Onlain planeerimine | Online planning
19.00 Endla Teater (keskväljak 1, Pärnu). Tantsuetendus Singulaarsus | Dance performance Singularity. Roosna & Flak

Esmaspäev | Monday 22.1.2024
15.00 Pärnu Koidula Gümnaasium (Metsa 21, Pärnu). avatud töötuba | open workshop. Onlain | Online https://meet.jit.si/schoenberg

Teisipäev | Tuesday 23.1.2024
15.00 Pärnu Koidula Gümnaasium (Metsa 21, Pärnu). avatud töötuba | open workshop. Onlain | Online https://meet.jit.si/schoenberg

Kolmapäev | Wednesday 24.1.2024
15.00 Pärnu Koidula Gümnaasium (Metsa 21, Pärnu). avatud töötuba | open workshop. Onlain | Online https://meet.jit.si/schoenberg

Neljapäev | Thursday 25.1.2024
15.00 Pärnu Koidula Gümnaasium (Metsa 21, Pärnu). avatud töötuba | open workshop. Onlain | Online https://meet.jit.si/schoenberg


SÜMPOOSION | SYMPOSIUM
Pühapäev | Sunday 21.1.2024 - Pühapäev | Sunday 28.1.2024 Sürrealistliku muusika sümpoosion | Surrealist music symposium. Sürrealistliku muusika stiilimudel | Style model of surrealist music

Pühapäev | Sunday 21.1.2024
19.00 Endla Teater (keskväljak 1, Pärnu). Tantsuetendus Singulaarsus | Dance performance Singularity. Roosna & Flak

Neljapäev | Thursday 25.1.2024
19.00 kontsert | concert. Pärnu Linnagalerii Kunstnike Maja (Nikolai 27, Pärnu). Johannes Bergmark, muusik ja sürrealist VIDEO
+ arutelu | discussion VIDEO

Reede | Friday 26.1.2024
19.00 töötoa lõppkontsert | final concert of workshop. Pärnu Koidula Gümnaasium (Metsa 21, Pärnu). KEEMISENI VIIDUD AJUPUDRU. Multimeediumietendus VIDEO
+ arutelu | discussion VIDEO

Laupäev | Saturday 27.1.2024
10.00-18.00 sümpoosion | symposium. Pärnu Keskraamatukogu (Akadeemia 3, Pärnu).
- 10.00-13.00 sessioon | session 1. Onlain | Online https://meet.jit.si/schoenberg
-- loeng | lecture. Kristjan Haljak sürrealismist kirjanduses
-- loeng | lecture. Raivo Kelomees sürrealism ja visuaalkunstid | Surrealism and Visual Arts VIDEO
-- loeng | lecture. Kalevi Kull. Sürrealism ja semiootika
-- loeng | lecture. Sairam Hariharan (Mubai, India). Surrealism in music VIDEO, TEKST
- 13.00 lõuna | lunch
- 15.00-18.00 sessioon | session 2. Onlain | Online https://meet.jit.si/schoenberg
-- 15.00 esitlused | presentations. Sürrealistliku muusika stiilimudelid
-- 16.30 arutelu | discussion. Onlain | Online https://meet.jit.si/schoenberg
- 19.00 klubiõhtu | club evening. Pärnu Linnagalerii Kunstnike Maja (Nikolai 27, Pärnu). SÜRREALISM 100
-- Un Chien Andalou | Andaluusia koer (1929), Luis Buñueli ja Salvador Dalí sürrealistlik lühifilm VIDEO
-- Sürrealislikku luulet loevad Jaak Känd ja Leonora Palu VIDEO
-- Sürrealistlik jämm. Jaan Luulur Malin, Leonora Palu, Johannes Bergmark VIDEO

Pühapäev | Sunday 28.1.2024
11.00 arutelu | discussion. Hotell Victoria (Kuninga 25, Pärnu). Onlain | Online https://meet.jit.si/schoenberg


JÄRELPRODUKTSIOON | POSTPRODUCTION
29.1.2024-31.5.2024

Teisipäev | Tuesday 30.4.2024. Eesti Rahva Muuseum (Muuseumi tee 2, Tartu). Eesti Muusika Päevad 2024. Multimeediumietendus KEEMISENI VIIDUD AJUPUDRU


Koostööpartnerid | Cooperation partners
Eesti Arnold Schönbergi Ühing
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituut
Eesti Heliloojate Liit
Repoo Ensemble (Pärnu Ooper)
Pärnu Keskraamatukogu
Pärnu Koidula Gümnaasium
Pärnu Linnagalerii
Kultuurkapital
Pärnu linn