In Graafika 2007

Pärnu Nüüdismuusika Päevad 2007


Mõte korraldada Pärnu Nüüdismuusika Päevi ning In Graafikat ühiselt on sündinud mitu aastat väldanud praktilise koostöö tulemusena.

Kahte festivali ühendavaks märksõnaks aastal 2007 võiks pidada mõistet "performance" eestikeelse tõlke erinevates kujudes: "performance" kui muusika esitus, "performance" kui teatrietendus, "performance" kui tegevuskunsti liik.

Lisaks abstraktsete seoste otsimisele on festivalide korraldajad huvitatud erinevate alade loovisikute vaheliste uute loominguliste kontaktide sünnist. Selleks on koordineeritud kahe festivali näitused, kontserdid, workshopid ja sümpoosionid ühtsesse ajakavva, mis võimaldab kunstnikel võtta osa muusikaüritustest ja muusikutel kunstiüritustest.

Festivalide ühiseks kulminatsiooniks on laupäeval, 20.jaanuaril 2007 kell 19.00 Pärnu Kontserdimajas toimuv BIG PERFORMANCE

IN GRAAFIKA + PÄRNU NÜÜDISMUUSIKA PÄEVAD

schoenberg nongrata