Pärnu Nüüdismuusika Päevi on korraldatud aastast 1988, mil rühm Tallinna Riikliku Konservatooriumi (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia) üliõpilasi leidis tõsiseid puudujääke oma aja eesti muusikahariduses. Sellest peale on aastate jooksul tegeldud 20.sajandi ja nüüdismuusika suurkujudega, kelle muusika ning teoreetilise pärandi tundmine on eesti muusika arengule oluline. 1992.aastal asutati Eesti Arnold Schönbergi Ühing, mille põhikirjaliseks eesmärgiks kujunes uurida ja levitada Arnold Schönbergi ning tema õpilaste, mõttekaaslaste ja teiste uuenduslike muusikasuundade pärandit ning vahendada haridusprojektide, kirjastustegevuse ning muusika-alaste ürituste kaudu oma eesmärgile vastavat muusikalist vaimuvara.

In Graafika festival on saanud alguse ajal, kui ärksam osa Pärnu kunstnikest oli koondunud 1990.aastal loodud Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi kunstiosakonda, mille eesmärgiks oli pakkuda alternatiive tolle aja Eestis pakutavale kunstiharidusele. Eesti haridusbürokraatia jäikuse tõttu likvideeritud Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi kunstiosakonna õppejõududel ja üliõpilastel tuli organiseeruda uueks koosluseks. Vihjena Tartu Ülikooli lühiajalisele resideerimisele Pärnus aastatel 1699-1710 sündis Academia Gustaviana Selts ning selle kool Academia Non Grata. Samal ajal jätkati tegevust kunstirühmitusena NONGRATA, mis on nüüdseks kujunenud maailmas arvestatavaks märgiks.

IN GRAAFIKA + PÄRNU NÜÜDISMUUSIKA PÄEVAD


PÄRNU NÜÜDISMUUSIKA PÄEVAD 1988- 2007

IN GRAAFIKA- PRINTMAKING IN 1997- 2007

schoenberg nongrata