PÄRNU NÜÜDISMUUSIKA PÄEVAD 2007

CONTEMPORARY CELLO

Eesti Arnold Schönbergi Ühing/ Estonian Arnold Schoenberg Society

Eesti Arnold Schönbergi Ühing/ Estonian Arnold Schoenberg Society

Pärnu Nüüdismuusika Päevad 2007/ Pärnu Days of Contemporary Music 2007

Koostöös Poola Vabariigi Suursaatkonnaga Tallinnas/

In collaboration with Embassy of the Republic of Poland in Tallinn

 

 

 

WORKSHOP

Tšello: instrument ja nüüdismuusika. Heliloojatele, instrumentalistidele, muusikateadlastele/

Cello: instrument and contemporary music. For composers, players, musicologists

 

12.-13.1.2007

Pärnu

 

Õpetaja/ Teacher: Bartosz Koziak, tšello/ cellist (Poola/ Poland)

Moderaator/ Moderator: Andrus Kallastu, helilooja/ composer (Eesti/ Estonia)

 

 

AVALDUS/ APPLICATION FORM

saata e-mailiga aadressil/ send by e-mail to: schoenberg@schoenberg.ee

 

 

Seotud projektid/ Linked projects:

SIMPLE

 

 

Bartosz Koziak, tšello (*1980) on võitnud Witold Lutoslawski nimelise Kolmanda rahvusvahelise tšellokonkursi (Varssavi 2001), pälvinud eripreemia Tšaikovski konkursil Moskvas Iannis Xenakise teose “Kottos” esituse eest ning ARD preemia Münchenis.

 

 

Esinenud paljudes tuntud kontserdisaalides: Berliini Kontserdimaja, Cité de la Musique saal Pariisis, Teatro Politeama Palermos, Witold Lutoslawski nimeline stuudio Poola Rahvusfilharmoonias Varssavis. Esinenud orkestrite solistina: NOSPR, Rahvuslik Filharmoonia, Sinfonia Varsovia, Sinfonietta Cracovia, Sinfonica Siciliana ning raadioorkestrid Varssavis ja Budapestis, dirigentideks Krzysztof Penderecki, Jan Krenz, Antoni Wit, Gabriel Chmura ja Massimiliano Caldi. Festivalide, nagu “Varssavi sügis”, “Mecklemburg Vorpommen” ja “Young Euro Classic” Berliinis regulaarne külaline. Salvestanud Poola Raadiole.

 

 

 

Lõpetanud kiitusega Fryderyk Chopini nimelise Muusikaakadeemia Varssavis professor Kazimierz Michalik’i ja Andrzej Bauer’i klassis ja Conservatoire  National Superieur de Musique Pariisis Philippe Muller’i klassis.

 

Osalenud paljudes Krzysztof Penderecki’i projektides, millest olulisem helilooja dirigeeritud “Concerto grosso” esmasalvestus.

 

 

 

Mängib Wojciech Topa instrumendil aastast 2004.

 

 

Andrus Kallastu (*1967) on Soomes elav eesti helilooja. Kallastu loomingu võib jagada kahte perioodi, enne ja pärast aastat 1991. Esimese perioodi loomingut iseloomustab vaba atonaalne helikeel, motoorne, tihti ostinaatne rütmika, neoklassitsistlik kõlakäsitlus. Teise perioodi teoseid seriaalne tekstuur, väljatehnika, mittepulseeriv rütmika, muusikalise heli ning müra piire kompav kõla. Täiendav info: www.kallastu.pri.ee

Bartosz Koziak, cellist (b.1980) is the winner of the first prize at the 3rd Witold Lutosławski International Cello Competition in Warsaw in  2001 and of special awards at the Tchaikovsky Competitions in Moscow (for his performance of “Kottos” by Iannis Xenakis) and the ARD in Munich.

 

Performed in many renowned concert halls, including: the Konzerthaus in Berlin, the Cité de la Musique in Paris, the Teatro Politeama in Palermo, the Witold Lutosławski Studio and the National Philharmonic in Warsaw. As a soloist he performed with such orchestras as: the NOSPR, the National Philharmonic, Sinfonia Varsovia, Sinfonietta Cracovia, the Orchestra Sinfonica Siciliana, and radio orchestras in Warsaw and Budapest conducted by Krzysztof Penderecki, Jan Krenz, Antoni Wit, Gabriel Chmura and Massimiliano Caldi. He is regularly invited to such famous festivals as: “Warsaw Autumn”, “Mecklemburg Vorpommen”, and “Young Euro Classic” in Berlin. He also makes recordings for the Polish Radio.

 

Graduated with honours from the Fryderyk Chopin Academy of Music in Warsaw in Professor Kazimierz Michalik and Andrzej Bauer’s class and from the Conservatoire  National Superieur de Musique de Paris in Philippe Muller’s class.

 

For the past several years he has been invited to participate in Krzysztof Penderecki’s concert projects. He took part in the first recording of “Concerto grosso” conducted by the Composer.

 

Plays on Wojciech Topa’s instrument from 2004.

 

 

Andrus Kallastu (*1967) is an estonian composer's living in Finland. Work of Kallastu can divide into two periods, before and after 1991. The first period characterized free atonal style, motored, often ostinate rhytmics, neoclassical treatment of sound; works of second period serial texture, field technics, nonpulsative rhytmic, a boundarys of musical sonority and noise touched sound. Additional information: www.kallastu.pri.ee

 

Aeg/ Time:

 

12.-13.1.2007

 

Koht/ Place:

 

Pärnu Raekoda, Nikolai 3, Pärnu

Pärnu Kunstide Maja, Pühavaimu 8, Pärnu

 

Osavõtjate arv/

Number of participants:

 

kuni/ until 6 aktiivosavõtjat/ active participants,

kuni/ until 30 passiivosavõtjat/ passive participants

 

 

Õppetöö korraldus/

Regulation of the

session:

 

 

 

 

Aktiivosavõtjale 1 konsultatsioon 45 min, avatud ka passiivosavõtjatele. Workshop toimub Pärnu Kunstide Maja Sinises saalis, harjutamiseks on 1 klaveriga ruum/ For active participant 1 consultation 45 min, open also for passive participants. Workshop will take place in Pärnu Arts Houses Blue Hall, for practicing 1 room with piano

 

Ajakava/ Scedule:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1.2007

Pärnu Raekoda/ Pärnu Town Hall, Nikolai 3, Pärnu kell/ at 19.00 kontsert/ concert: projekt/ project SIMPLE

 

13.1.2007

Pärnu Kunstide Maja Sinine saal/ Pärnu Arts House, Blue Hall, Pühavaimu 8, Pärnu

kell/at 12.00 konsultatsioonid/ consultations

kell/ at 16.30 loeng-demonstratsioon/ lesson-demonstration

Pärnu Kunstnike Maja/ Pärnu Artists House, Nikolai 27

kell/ at 18.00 Poola Vabariigi Suursaatkonna vastuvõtt/ Banquet of Polish Embassy in Tallinn

 

Ette valmistada/ To prepare:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heliloojad/ Composers: vähemalt üks oma tšelloteos või teose osa (partii) tšellole/ At least one own work or movement (part) of work for cello

 

Instrumentalistid/ Players: vähemalt üks 20.-21. sajandi tšelloteos või osa tšelloteosest / At least one 20.-21.century music work or movement (part) of work for cello

 

Muusikateadlased/ musicologists: vähemalt üks workshopi teemaga seonduv küsimus/ at least one question linked to subject of workshop

 

Keel/ Language:

 

Inglise/ English

 

Hind/ Fee:

TASUTA / GRATIS

 

Viited/ Links:

 

Eesti Arnold Schönbergi Ühing/ Estonian Arnold Schoenberg Society: www.schoenberg.ee

Pärnu Kunstide Maja/ Pärnu Arts House:

www.kunstidemaja.ee

Hotell Victoria/ Victoria Hotel: www.victoriahotel.ee

Pärnu linn/ Pärnu city: www.parnu.ee

Andrus Kallastu: www.kallastu.pri.ee

 

Registreerimine/ Registration

 

Avaldus palun saata e-posti teel Eesti Arnold Schönbergi Ühingu aadressile schoenberg@schoenberg.ee/ Please send Your application by e-mail to Estonian Arnold Schoenberg Societys address schoenberg@schoenberg.ee