STAATSTHEATER WORKSHOP

EESMÄRK
Workshopi eesmärk on kombata mõiste performance piire Mauricio Kageli (*1931) lavalise kompositsiooni “Staatstheater” (Riigiteater, 1971) põhjal. Kaunite kunstide sfääris on ingliskeelne sõna performance (täitmine, teostus, talitus, toiming, sooritus, tegu, saavutus, ettekanne, esitus, etendus, esinemine, osatäitmine. Silvet 1990) kasutusel nii muusika esituse, teatrietenduse kui ka kujutava kunsti performance’na. Võimalikest erinevatest esteetilistest, eetilistest, kontseptuaalsetest ja tehnilistest taustadest hoolimata ühendab sõna performance kõigis neis valdkondades aja dimensioon. See, kuidas ajaväline substants: noodimärk, sõna, visuaalne objekt transformeerub ajalise protsessi koostisosaks.

TEGEVUSE KIRJELDUS
Workshop koosneb kolmest moodulist:
1. interaktiivne näitus: Kageli juhtnööride järgi valmistatud objektid seatakse näitusele, kus külastaja saab kõigi meeltega katsetada ja tajuda nende taktiilseid, auditiivseid ja visuaalseid omadusi;
2. sümpoosion: toimub teemaga liituvate probleemide teoreetiline käsitlemine;
3. labor: muusikud, teatriinimesed ja kujutavad kunstnikud tegelevad Kageli Staatstheater’i kontseptsioonide põhjal performance ettevalmistamisega.

TÖÖRÜHM
juhtrühm:
lavastaja: Tiit Palu (Endla teater)
muusikajuht: Andrus Kallastu (Eesti Arnold Schönbergi Ühing)
kunstnik: Anonymus Boh ja Rodrig Kokla
konsultant: Björn Heile (University of Sussex)
osavõtjad:
2-3 näitlejat
2-3 muusikut
2-3 performance-kunstnikku
taustrühm:
Pärnu Endla teatri administratiivne ja tehniline personal
Academia Non Grata liikmeskond ja sidusrühmad
Eesti Arnold Schönbergi Ühingu liikmeskond ja sidusrühmad

TAUST
Workshop on osa Pärnu Nüüdismuusika Päevadest 2007, millel jätkub nüüdismuusika kesksema suundumuse - modernismi - käsitlemine. Lisaks põhjalikumale süvenemisele senistesse teemadesse (modernistliku muusika analüüs ja ajalugu, muusika seosed erinevate teadus- ja kunstialadega) tehakse algust uue teemaderingiga, mis seob modernistlikku muusikat, teatrit ja kujutavat kunsti. Üheks näiteks kujuneb Mauricio Kageli (*1931) muusikateatrilooming.

AJAKAVA
kevad 2005: Kageli ”Staatstheateri” remarkide tõlge eesti keelde (Aija Sakkova)
suvi 2006: Kageli ”Staatstheateri” objektide valmistamine
13.1.-28.1.2007: interaktiivne näitus Kageli ”Staatstheateri” objektidest
22. - 25.1.2007: labor
jaanuar 2008: etendused

ORGANISATSIOON
produtsent: Andrus Kallastu, www.kallastu.pri.ee
administreerimine: Eesti Arnold Schönbergi Ühing, www.schoenberg.ee
tehnika: Pärnu Endla teater, www.endla.ee
rekvisiit: Academia Non Grata, www.nongrata.ee

Eesti Arnold Schönbergi Ühing

Academia Non Grata

Endla teater

schoenberg nongrata