UPIC WORKSHOP

EESMÄRK
Workshopi eesmärk on tutvuda graafikute ja muusikute loovas koostöös Iannis Xenakise leiutatud muusika visuaalse planeerimise süsteemi UPIC võimalustega. UPIC on helilooja töövahend, mis ühendab graafilise partituuri töötlemise, helitöötluse ning play-back süsteemi, mis kõik kasutavad reaalajas sama infot. Seetõttu on muusika kõlamise ajal võimalikud kõik joonistamise ja töötlemise operatsioonid. UPIC-i tarkvaraversioon UPIX töötab Windowsi keskkonnas, kujutades enesest aknastiilis graafilist kasutajaliidest ja võimaldades reaalajas joonistamist, toimetamist, muusika lehekülje mängimist ja esituse salvestamist. UPIC-i tarkvaraversioon UPIX on vabavara.

TEGEVUSE KIRJELDUS
Workshop koosneb kahest moodulist:
1. labor, milles graafikud ja muusikud loovad UPIC-i abil ühendkunstiteoseid;
2. installatsioon.

TÖÖRÜHM
moderaatorid: Andrus Kallastu ja Al Paldrok
osavõtjad: 2-3 graafikut, 2-3 muusikut

TAUST
Workshop on osa Pärnu Nüüdismuusika Päevadest 2007, millel jätkub nüüdismuusika kesksema suundumuse - modernismi - käsitlemine.

AJAKAVA
16. - 10.01.2007: labor

INFO
http://et.wikipedia.org/wiki/UPIC
UPIX download

 

 

i+p

 

 

 
         
schoenberg nongrata