Avaleht 
Uudised 
Tegevus 
  Pärnu Nüüdismuusika Päevad
  Tartu Uue Muusika Pidustused
  Eesti Noorte Heliloojate Festival
  Arnold Schönbergi Päev
  Nüüdismuusika oskuskeele komisjon
  Schoenberg Residency
  Eesti nüüdismuusikaelu ideepank
  Eksperimentaalsete muusikainstrumentide projekt
  Benini traditsioonilise muusika projekt
  Mikrotonaalse muusika projekt
  Muusika kompositsiooniõpetus
  Töötoad
  Ekspeditsioonid
  Tähtpäevad
Organisatsioon 
Publikatsioonid 
Arhiiv 
Viited 
Kontakt 
Intranet 
In memoriam 


© EASchÜ 2005
© Scripta Musicalia 20052007
12.-13.01.2007. CONTEMPORARY CELLO. PNP 2007. Tšello: instrument ja nüüdismuusika. Heliloojatele, instrumentalistidele, muusikateadlastele | Cello: instrument and contemporary music. For composers, players, musicologists
16.-19.01.2007. UPIC. PNP 2007. Töötoa eesmärk on tutvuda graafikute ja muusikute loovas koostöös Iannis Xenakise leiutatud muusika visuaalse planeerimise süsteemi UPIC võimalustega. | The goal of workshop is to introduce the possibilities of Iannis Xenakis invention- musics visual planing system UPIC with creative cooperation of musicans and graphic artists
22.-25.01.2007. STAATSTHEATER. PNP 2007. Töötoa eesmärk on kombata mõiste performance piire Mauricio Kageli (*1931) lavalise kompositsiooni“Staatstheater” (Riigiteater, 1971) põhjal. | The purpose of workshop is to touch the borders of the performance based on Mauricio Kagels (1931) theatrical composition "Staatstheater" (1971)

2008
20.-26.1.2008. MULTIMEDIA WORKSHOP. PNP 2008. Workshopi eesmärk on süveneda akustiliste ja elektrooniliste helide olemusse neid sünteesides ja analüüsides. Workshopi jaoks ehitatakse Pärnu Vanalinna Põhikooli saali kümneks päevaks 8-kanaliline heliruum. Igal päeval üks aktiivosavõtjatest demonstreerib oma instrumenti ning peab loengu. Osavõtjad koos salvestavad ja analüüsivad helisid. Workshop lõpeb ühiskunstiteosega. Workshopi raames toimub demonstratsioon kooliõpilastele.

2009
12.-24.01.2009. MULTIMEDIA WORKSHOP. PNP 2009. Pärnu Nüüdismuusika Päevade 2009 multimedia workshop'i raames keskendutakse tööle interdistsiplinaarsete energeetiliste kooslustena muusik <-> kunstnik <-> näitleja <-> tantsija. Eesmärgiks on erinevate kunstialade interaktsioon: heli, pildi, valguse, liikumise ja sõna sümbioos tipptehnoloogilises keskkonnas.

2010
11.-31.1.2010. Multimeediumi töötuba. PNP 2010. Kolmandat korda toimub erinevate kunstialade esindajaid ühendav multimeediumitöötuba, mille oluliseks osaks on haridusprogramm Pärnu koolide õpilastele.

2011
9.-14.1.2011. Multimeediumitöötuba "Eksperimentaalsed muusikainstrumendid". PNP 2011.
24.-29.1.2011. Multimeediumitöötuba "Eksperimentaalne inimhääl". PNP 2011.

2012
7.-15.1.2012. PNP multimeediumitöötuba 2012. 2012. aasta PNP multimeediumitöötoaga algab Pärnu Nüüdismuusika Päevade ajaloos periood, mille eesmärgiks on eesti heliloojate, interpreetide ja muusikateoreetikute nii teoreetiline kui ka praktiline kraadijärgne nüüdismuusikakoolitus.

2013
5.-13.1.2013. Multimeediumitöötuba. PNP 2013.

2014
11.1.2014. Eksperimentaalsete muusikainstrumentide töötuba. PNP 2014. Kontserdi kava

2015
3.-9.1.2015. Eksperimentaalsete muusikainstrumentide heliloomingu töötuba | Composing workshop for experimental musical instruments. Juhendaja | Leader Andrus Kallastu. Osalejad | Participants: Erik Alalooga, Taavi Suisalu, Urmas Lüüs, Tanel V. Kulla, Marianne Jõgi. Kontserdi kava

2016
9.-15.1.2016. Heliloomingu töötuba interpreetidele. Töötoa raames professionaalsed interpreedid kirjutavad teoseid oma instrumendile ning väiksemale ansamblile ja tutvustavad seminari vormis oma instrumendi mänguvõimalusi.

2018
6.1.-13.1.2018. Valdkondadevaheline muusikalise kompositsiooni töötuba 2018. PNP 2018. MASSIA
8.-10.6.2018. Benini rütmide töötuba 2018. MASSIA

2019
5.1.-12.1.2019. Valdkondadevaheline muusikalise kompositsiooni töötuba 2019. PNP 2019. Pärnu Koidula Gümnaasium (Metsa 21, Pärnu)
5.1.-12.1.2019. Simone Beneventi matemaatiliste rütmide töötuba. PNP 2019. Pärnu Koidula Gümnaasium (Metsa 21, Pärnu)

2020
18.1.2020-26.1.2020. Valdkondadevaheline muusikalise kompositsiooni töötuba 2020. PNP 2020. Pärnu Koidula Gümnaasium (Metsa 21, Pärnu). Töötoa raames valmistatakse ette mäng SUUR VAIKUS. Ludus finalis.

2021-2023
Gradus ad Parnassum. Nüüdismuusika õppering | Contemporary music learning circle.

2022
1.-10.8.2022. Elektronmuusika kompositsiooni töötuba
20.8.-31.10.2022. Benini rütmide töötuba 2022.